Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia administracji w nowożytnej Europie PA-P-M-125
Reguły punktacji przedmiotu

PA-P-MS - Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie
PA-P-MW - Prawo, niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
PA-P-MS
Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie
PA-P-MW
Prawo, niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(15/16 - ...)
4
(16/17 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0