Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia administracji PA-PA.Ha
Reguły punktacji przedmiotu

PA-PA-LN - Prawno-administracyjny, niestacjonarne I stopnia
PA-PA-LS - Prawno-administracyjny, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
PA-PA-LN
Prawno-administracyjny, niestacjonarne I stopnia
PA-PA-LS
Prawno-administracyjny, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(19/20Z - ...)
5
(19/20Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0