Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo POL-D-2S-Ed
Reguły punktacji przedmiotu

POL-D-2S - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia
POL-D-LS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
POL-D-2S
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia
POL-D-LS
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(16/17L - ...)
2
(18/19L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)