Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne dla Kognitywistyki I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Socjologii)

Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia fakultatywne dla Kognitywistyki I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

16/17Z - Semestr zimowy 2016/2017
16/17L - Semestr letni 2016/2017
20/21 - Rok akademicki 2020/2021
20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
16/17Z 16/17L 20/21 20/21Z
F-FBDW-L-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-FBIK-K-Z-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bioinformatyka może zostać zdefiniowana jako dyscyplina wykorzystująca narzędzia informatyczne w celu rozwiązywania niektórych problemów pojawiających się w naukach biologicznych (szczególnie w ramach biologii obliczeniowej, biologii molekularnej, genetyki, genomiki czy neurobiologii). Portal ROSALIND jest jednym z darmowych i kompleksowo opracowanych narzędzi dydaktycznych pozwalających na jednoczesne rozwijanie kompetencji programistycznych i biologicznych dzięki szeregowi zadań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Strona przedmiotu
F-FDCE-L-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I. Omówiona zostanie pozycja dziecka w trzech kulturach będących filarami chrześcijańskiej Europy:

 - pozycja dziecka w judaizmie

 - pozycja dziecka w filozofii greckiej

 - prawa starożytnego Rzymu o dziecku.

II. Ojcowie kościoła o dziecku i dzieciństwie,ze szczególnym uwzględnieniem myśli św.Augustyna i św.Franciszka

   Salezego.

III. Analiza tezy E.Badinter:kobiety nie są macierzyńskie z natury lecz kultury i jej społeczne konsekwencje.

IV. Dziecko jaką przedmiot wyzysku i manipulacji. Dziecko w systemach totalitarnych (casus P. Morozowa i Czerwonej Gwardii).

V. Manifest E. Key - wiek XX wiekiem dziecka - konteksty społeczne.

VI. Wychowawczy klaps i czarna pedagogika czyli usprawiedliwiona przemoc wobec dziecka.

Strona przedmiotu
F-FKRP-KS-L-1S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów. Studenci poznają uwarunkowania kreatywnego rozwiązywania problemów, a także stymulatory oraz inhibitory tego procesu. W czasie zajęć omówione zostaną etapy oraz sposoby twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Proponowane ćwiczenia pozwolą na poznanie oraz praktyczne zastosowanie umiejętności ułatwiających kreatywne podejście do podejmowanych zadań.

Strona przedmiotu
F-FKHR-L-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój techniki (wideokonferencja, blog, skype, …) i biznesu (marketing, finanse, …) pokazuje, iż mówienie, występowanie publiczne, staje się równie ważne jak kreatywne, nastawione na własną interpretację, myślenie. Dla współczesnego człowieka retoryka nabiera coraz większego znaczenia – ważna jest bowiem umiejętność komunikatywnego i przekonującego przekazu własnych idei. Ważne jest nie tylko to, co ma się do powiedzenia, ale także sposób w jaki się generuje się własną myśl oraz sama technika przekazu. Zajęcia odróżniają mówienie publiczne od publicznego spierania się, tj. retorykę od erystyki. Kładąc nacisk na retorykę (sens i wiarygodność przekazu) pokazują, że dla przekonania słuchaczy ważne są przede wszystkim: znajomość odbiorcy, rozumienie kontekstu wypowiedzi oraz pewne uniwersalne, ponadczasowe zasady; pokazują w jaki sposób kultura humanistyczna pozwala poprawić sposób komunikowania.

Strona przedmiotu
F-FKTW-L-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcone jest problematyce świadomości wzrokowej ukształtowanej w historii praktyk i teorii reprezentacji wizualnej. Swym zainteresowaniem obejmuje zarówno świadectwa doświadczeń artystycznych, refleksję filozoficzną, jak i naukowe dociekania dotyczące tytułowej kwestii. Znaczący poznawczo udział doświadczenia wzrokowego w ludzkiej wiedzy zawsze silnie kształtował nasz stosunek do reprezentacji. W jaki sposób świadomość wzrokowa, historycznie kształtowana wokół tego doświadczania, zmieniała się w czasie pod wpływem przemian w naukach, filozofii, w technikach reprezentacji wizualnej? W jaki sposób z kolei ukształtowana przez wiedzę świadomość wzrokowa urabiała doświadczenie w jego formach widzialności?

Strona przedmiotu
F-FMMP-L-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu zostaną omówione problemy filozoficzne i kognitywistyczne dla których inspiracją jest film Matrix.

Strona przedmiotu
F-FMK-L-1S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest próbą ukazania swoistego fenomenu społecznego podejmowania się leczenia przez ludzi nie mających wykształcenia medycznego. Zjawisko to jest przedmiotem systematycznych badań socjologicznych w wyniku których ustalono m.in. społeczne przyczyny zjawiska, zakres tego fenomenu, formy medycyny komplementarnej i alternatywnej, opisano relacje pomiędzy CAM a medycyną akademicką etc.

Strona przedmiotu
F-FMZW-L-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontynuacja fakultetu "Moralne zagrożenia współczesności". Punktem wyjścia jest refleksja nad podstawowymi problemami aksjologicznymi (pojęcie wartości, status ontologiczny wartości, sposoby poznawania), a w szczególności nad fundamentalnymi wartościami moralnymi. Analizie poddany zostanie problem zła moralnego a także samobójstwa, eutanazji, kary śmierci, inżynierii genetycznej, etyki ekologicznej. Rozstrzygane będą zagadnienia dotyczące relacji zachodzących między moralnością i polityką a także prawem oraz obyczajami.

Strona przedmiotu
F-FMFM-L-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ocenie zdecydowanej większości ludzi muzyka niesie ze sobą silny przekaz emotywny o znaczeniu przede wszystkim ekspresyjnym i witalnym, kształtującym specyficznie ludzkie postrzeganie świata. Czy jednak sztuka muzyczna to tylko (lub głównie) powodowane przez nią odczucia psychiczne, czy coś więcej? Czy można zasadnie utrzymywać, że kompozycje muzyczne wyrażają jakieś myśli bądź idee? Co bliżej znaczy wysuwane przez niektórych kompozytorów i wielu muzykologów twierdzenie, że ludzki umysł potrafi myśleć nie tylko pojęciowo, lecz także muzycznie? Wykład będzie poświęcony szczegółowemu rozpatrzeniu tych, i im podobnych, kwestii.

Strona przedmiotu
F-FFAM-L-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tezę zamykającą Traktat … L. Wittgensteina (7. O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć ) poprzedza teza 6.552. Jest zaiste coś niewyrażalnego. To się uwidacznia, jest tym, co mistyczne. Zajęcia będą dotyczyły „tego, co się uwidacznia”, a co jest efektem niedyskursywnej aktywności umysłu oraz samej tej aktywności. W ich trakcie zostaną przywołane dwie znaczące tradycje: zachodnia - platońska i wschodnia – buddyjska. W przebiegu zajęć planuje się przeprowadzenie kilku (do 5) debat.

Strona przedmiotu
F-FPR-L-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest przeznaczony w szczególności dla studentów kreatywności społecznej. Podczas zajęć studenci zapoznają się z psychologicznymi mechanizmami odbioru reklamy oraz regułami dotyczącymi konstrukcji komunikatu reklamowego pod kątem jego skuteczności oddziaływania na odbiorcę. Tematyka podejmowana podczas zajęć dotyczy zasad tworzenia i oddziaływania reklamy w oparciu o prawa spostrzegania, uwagę, procesy świadome i nieświadome, pamięć, niewerbalne elementy w reklamie i sposoby ich oddziaływania na odbiorcę, znaczenia emocji oraz motywacji w odbiorze reklamy.

Strona przedmiotu
F-FSSZ-FG-18L brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/2021
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest analiza zjawiska skandalu artystycznego w kategoriach estetycznych i społecznych. Na wybranych przykładach z historii nowoczesnej sztuki podjęta będzie próba odpowiedzi na pytanie na ile skandal artystyczny wynika z wewnętrznej ewolucji form sztuki, na ile zaś jest pojęciową formą opresji wobec sztuki. Materiałem analiz będą wydarzenia artystyczne i zjawiska z pogranicza sztuki i kultury masowej, które na przestrzeni ostatnich lat wywoływały burzliwe debaty. Zapleczem teoretycznym będą koncepcje sztuki jako metafory epistemologicznej, teorie pola sztuki i estetyki performatywnej.

Strona przedmiotu
F-FWAR-L-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje najważniejsze teorie i spory prowadzone w zachodniej filozofii na temat wartości. W części pierwszej zostają omówione najważniejsze problemy systematyczne, takie jak: 1) sposób istnienia wartości; 2) absolutność i relatywność wartości; 3) różnorodność i hierarchie wartości; 4) sposób poznawania wartości. W części drugiej zostają przedstawione najbardziej znaczące, historyczne i współczesne stanowiska aksjologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestowiecznych i najnowszych stanowisk fenomenologicznych i analitycznych.

Strona przedmiotu
F-FWRZ-K-L-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony głównie aspektom kognitywnym malarstwa, w stopniu mniejszym dotyczy historii malarstwa europejskiego, którego wybrane dzieła są ilustracją głównego wątku wykładu. W szczególności omawiane są czynności poznawcze twórców obrazów (ich artystyczne widzenie świata) oraz aktywność ich odbiorców (patrzenie i rozumienie dzieła). Obraz malarski traktowany jest jako dzieło powstające na skutek wzajemnego oddziaływania obu typów czynności - widzenia i patrzenia. Omówione są materialne i formalne własności obrazu malarskiego, ale także innych form współczesnej sztuki przedstawieniowej. Akcent jest położony głównie na charakterystykę elementów wizualnych dzieła, w tym efektów mimetycznych, iluzorycznych czy koncepcyjnych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)