Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #PIW (sem. 2,6) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Socjologii)

Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #PIW (sem. 2,6)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

19/20L - Semestr letni 2019/2020
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
19/20L 20/21L 21/22L 22/23L
F-K.114
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest scharakteryzowanie ludzkiej percepcji wzrokowej jako dominującego sposobu poznawania rzeczywistości. Omówione będą fizjologiczne,

psychologiczne i ewolucyjne aspekty wzroku oraz jego funkcjonalny związek z percepcją słuchową i dotykową w poznawaniu otoczenia i tworzeniu jego reprezentacji. Analizie poddane będą mechanizmy rejestracji i przetwarzania sygnałów wzrokowych w ramach schematów umysłowych, pamięciowych i wyobrażeniowych. Opisane będą mechanizmy kodowania wzrokowych sygnałów w przedstawieniach umysłowych oraz w znakach ikonicznych i obrazach polisensorycznych.

Strona przedmiotu
F-K.115
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie w epistemologię pragmatyczną oraz analizę czynności poznawczych i językowych w kognitywistyce. Początki rozwoju głównych koncepcji epistemologii praktycznej (Sofiści, Arystoteles, Karneades, F. Bacon, Kartezjusz) zostaną przedstawione jako połączone z ukształtowaniem się metodologii i logiki praktycznej. Następnie omówiony zostanie paradygmat poznania praktycznego w amerykańskim pragmatyzmie Peirce'a, Jamesa i Deweya. W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną pragmatyczne aspekty analitycznych i lingwistycznych koncepcji poznania Wittgensteina, Austina i Quine'a.

Strona przedmiotu
F-K.116
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem części podającej jest przedstawienie potocznego, naukowego oraz filozoficznego rozumienia pojęcia informacji. Omówione zostaną definicje i koncepcje teorii informacji. W ramach laboratoriów jest praktyczne zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami informacji oraz ich zastosowaniem do rozwiązywania wybranych

problemów programistycznych z zakresu wyszukiwania, sortowania i szyfrowania informacji.

Strona przedmiotu
F-K.117
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie kursu student zostanie zapoznany z najważniejszymi z punktu widzenia badań kognitywistycznych stanowiskami wobec reprezentacji

umysłowych. Wśród nich należy wyróżnić między innymi: komputacjonizm, koneksjonizm oraz koncepcje reprezentacji usytuowanych (np. enaktywizm). Studenci

poznają różne odmiany tych stanowisk i ich wpływ na praktykę badań kognitywistycznych związanych z modelowaniem procesów poznawczych w sztucznych

systemach. Kursanci zapoznają się z podziałem na różne rodzaje reprezentacji oraz z ich cechami charakterystycznymi.

Strona przedmiotu
F-K.118
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs podejmuje problematykę szerokich systemów poznawczych, które można podzielić na dwa rodzaje: jednoosobowy szeroki system poznawczy złożony z

człowieka i wykorzystywanej przez niego pomocy poznawczej, oraz grupowy system poznawczy.

Strona przedmiotu
F-K.119
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć postaramy się odpowiedzieć na pytania: Co to znaczy, że człowiek jest istotą społeczną? Jak jednostki współtworzą i funkcjonują w rzeczywistości społecznej? Jakie procesy społeczne wpływają na nasze zachowania i oceny? W tym celu odwołamy się do szeregu koncepcji i idei z obszaru psychologii społecznej (wpływ grupy na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, pojęcie stereotypu, pojęcie jaźni odzwierciedlonej, rola emocji w procesach poznawczych), neuronauk (geneza "społecznej natury" człowieka), socjologii (społeczne tworzenie rzeczywistości, socjalizacja pierwotna i wtórna), filozofii nauki (poznanie społeczne Ludwika Flecka) i nurtów związanych z tzw. ucieleśnionym poznaniem.

Strona przedmiotu
F-K.206 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)