Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultety IF II stopień sem. zimowy 2017/18 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Socjologii)

Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fakultety IF II stopień sem. zimowy 2017/18
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

16/17Z - Semestr zimowy 2016/2017
16/17L - Semestr letni 2016/2017
20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
16/17Z 16/17L 20/21Z
F-FWE-K-Z-2S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jednym z podstawowych założeń współczesnej nauki jest twierdzenie, że prawie wszystkie dziedziny rzeczywistości, a także sposoby jej badania i opisu, podlegają zmianom o charakterze ewolucyjnym, przed rewolucją darwinowską okreśanym zwykle jako transformizm. Celem wykładu jest ukazanie motywów i racji, które ukształtowały współczesne pojmowanie idei ewolucji jako głównego paradygmatu przyjmowanego nie tylko w biologii i fizyce, lecz także w psychologii, medycynie, antropologii kulturowej, ekonomii, językoznawstwie i naukach informatycznych. Zagadnienie będzie rozpatrzone w ujęciu historycznym, światopoglądowo-etycznym i metodologiczno-epistemicznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli pełnionej przez teorię ewolucji we współczesnych naukach kognitywnych.

Strona przedmiotu
F-FOP-Z-1S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest historyczno-problemową prezentacją przyjemności. Przyjemność jako znacząca kategoria filozoficzna pojawiała się oczywiście w filozofii starożytnej. I wówczas zostały wypracowane dwa jej zasadnicze modele interpretacyjne. Pierwszy model to model ontologiczny, a drugi etyczny, w którym ocena dokonuje się w kategoriach dobro - zło. Według interpretacji ontologicznej przyjemność pojmowana jako stan zarówno psychiczny, jak i fizyczny dany w bezpośrednim doświadczeniu. Większa część wykładu poświęcona będzie analizie przyjemności w kategoriach etycznych.

Strona przedmiotu
F-FKTW-L-1S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcone jest problematyce świadomości wzrokowej ukształtowanej w historii praktyk i teorii reprezentacji wizualnej. Swym zainteresowaniem obejmuje zarówno świadectwa doświadczeń artystycznych, refleksję filozoficzną, jak i naukowe dociekania dotyczące tytułowej kwestii. Znaczący poznawczo udział doświadczenia wzrokowego w ludzkiej wiedzy zawsze silnie kształtował nasz stosunek do reprezentacji. W jaki sposób świadomość wzrokowa, historycznie kształtowana wokół tego doświadczania, zmieniała się w czasie pod wpływem przemian w naukach, filozofii, w technikach reprezentacji wizualnej? W jaki sposób z kolei ukształtowana przez wiedzę świadomość wzrokowa urabiała doświadczenie w jego formach widzialności?

Strona przedmiotu
F-FHRH-Z-2S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)