Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultety ogólne IF I stopień sem. zimowy 2017/18 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Socjologii)

Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fakultety ogólne IF I stopień sem. zimowy 2017/18
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

16/17Z - Semestr zimowy 2016/2017
16/17L - Semestr letni 2016/2017
19/20Z - Semestr zimowy 2019/2020
20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
16/17Z 16/17L 19/20Z 20/21Z
F-FEDW-Z-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje wybrane, najważniejsze zagadnienia etyczne współczesnego świata (neoliberalizm, społeczeństwo multikulturowe, rola religii w XXI wieku), oraz te, które wzbudzają nieustannie kontrowersje natury etycznej (problemy związane z seksualnością człowieka). Zadaniem wykładu jest przedstawienie wybranej problematyki z różnych punktów widzenia, nie uwarunkowanych żadnym, konkretnym systemem filozoficznym.

Strona przedmiotu
F-FPSK-KS-Z-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami teoretycznymi, z polską i zagraniczną praktyką oraz z wyzwaniami partycypacji społecznej traktowanej jako kreatywny proces projektowania nowycyh rozwiązań i z perspektywy korzyści, które wszyscy uczestnicy partycypacji mogą z niej odnosić. Celem zajęć będzie wstępne przygotowanie studentów do przyszłych ról w procesie partycypacji po stronie mieszkańców i władz a także w podobnych działaniach na mniejszą skalę w domach kultury czy biznesowych zespołach roboczych. Fakultet dedykowany dla studentów kreatywności społecznej.

Strona przedmiotu
F-FSWP-Z-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka konwersatorium obejmować będzie następujące zagadnienia:

1. Surrealizm i recepcja klasycznej psychoanalizy Freuda. Poetyka snu w malarstwie i kinie surrealistycznym;

2. Medusa i Gradiva – figury kobiece w plastyce i literaturze;

3. Freudowskie interpretacje dzieł mistrzów renesansu;

4. Narcyz i Sobowtór – interpretacje sztuki w ujęciu Otto Ranka;

5. Jungowska teoria archetypów we współczesnej kulturze wizualnej;

6. Griselda Pollock, Hélène Cixous – psychoanaliza i feminizm;

7. Sztuka i literatura współczesna w interpretacjach Ernsta Krisa.

Strona przedmiotu
F-FZL-Z-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu pracę z "żywym" tekstem, łącząc analizę socjologicznego bestselleru "Zasada Lucyfera" z podnoszeniem umiejętności językowych studentów.

Badająć źródła przemocy i wojen w naszej kulturze, Bloom zauważa, że "zło jest produktem ubocznym naturalnej strategii reprodukcyjnej". Łącząc, między innymi, osiągnięcia etologii, socjobiologii i psychoneuroimmunologii, kuyrs proponuje nowysposób patrzenia na naszą cywilizację. Interpretując "Zasadę Lucyfera", studenci śledzą historię naszej kultury jako scenerii gwałtu i wojen, uczą się widzieć historyczne fakty w nowej perspektywie i mają możliwość radykalnej zmiany widzenia naszej cywilizacji.

Strona przedmiotu
F-FWBC-K-Z-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje trzy części wprowadzające słuchaczy w podstawowe problemy biocybernety-ki, inżynierii biomedycznej oraz neuroinformatyki.

Strona przedmiotu
F-FWP-K.Z-Z-1S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są sposoby wpływu na przekonania i emocje oraz pośrednio na zachowania innych ludzi. Ogólne uwarunkowania psychologiczne i socjologiczne wywierania wpływu oraz konkretne techniki werbalnesłużące jego realizacji.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)