Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kognitywistyka i st. prz. wybieralne blok #JiD (sem. 3,5) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Socjologii)

Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kognitywistyka i st. prz. wybieralne blok #JiD (sem. 3,5)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
22/23Z 23/24Z
F-K.134 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zjawiska semiotyczne leżą u podstaw zjawisk kulturowych, społecznych, a także poznawczych. Konstytuują one różne obszary aktów komunikacji, które podlegają analizom semiotycznym. Fakty semiotyczne poddane analizie dotyczą zjawisk semiotycznych takich jak: metafora, perswazja symboliczna, design, sztuka czy inne systemy znaków semiotycznych tworzących artefakty świata znaków.

Strona przedmiotu
F-K.130
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs prezentuje kognitywne metody analizy danych językowych na poziomie morfologii, leksykologii i składni, a także pokazuje podejście kognitywne do zagadnień pragmatycznych oraz kulturowych.

Strona przedmiotu
F-K.139
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.131
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym tematem zajęć będzie przedstawienie dwóch dominujących i konkurujących wzajemnie modeli komunikacji: modelu transmisyjnego i modelu interakcyjnego (czasem zwanego orkiestralnym lub rytualnym) ze wskazaniem historycznych źródeł każdego z nich (Shannon & Weaver, Malinowski, Austin, Grice).

Strona przedmiotu
F-K.133
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W przyjętym podejściu zakłada się, że wyższe zdolności poznawcze (np. reprezentacja rzeczywistości w umyśle/świadomości) rozwinęły się dzięki doskonaleniu zmysłu wzroku i jako takie posiadają wiele własności analogicznych do poznania wzrokowego. Umożliwia to zarówno kategoryzowanie zewnętrznego świata rzeczy i zjawisk, jak i wyodrębnienie poznającego podmiotu.

Strona przedmiotu
F-K.132
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs omawia techniki manipulacyjne używane w języku propagandy ideologicznej i reklamy, a także w szeroko rozumianym „języku władzy” ("language and power”). Jedną z ważniejszych teorii omawianych w trakcie kursu jest teoria analizy dyskursu, obejmująca tzw. krytyczną analizę dyskursu (Critical Discourse Analysis—CDA).

Strona przedmiotu
F-K.135
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest próba udzielenia systematycznej i popartej materiałem empirycznym odpowiedzi na pytanie o to, jak nowe media wpływają na jednostki i społeczeństwo. Po pierwsze, należy zapytać: jakie istnieją konsekwencje medialnego i technologicznego zapośredniczenia poznania i działania w społeczeństwie sieci; po drugie, zagadnienie wyjściowe można przeformułować do postaci: jakie mechanizmy poznawcze odpowiadają za pozytywne i negatywne konsekwencje nowych mediów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)