Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultety IF ogólne sem. zimowy 2018/19 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fakultety IF ogólne sem. zimowy 2018/19
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

16/17Z - Semestr zimowy 2016/2017
16/17L - Semestr letni 2016/2017
19/20Z - Semestr zimowy 2019/2020
20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
16/17Z 16/17L 19/20Z 20/21Z 21/22Z
F-FEDW-Z-1S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje wybrane, najważniejsze zagadnienia etyczne współczesnego świata (neoliberalizm, społeczeństwo multikulturowe, rola religii w XXI wieku), oraz te, które wzbudzają nieustannie kontrowersje natury etycznej (problemy związane z seksualnością człowieka). Zadaniem wykładu jest przedstawienie wybranej problematyki z różnych punktów widzenia, nie uwarunkowanych żadnym, konkretnym systemem filozoficznym.

Strona przedmiotu
F-FKW-Z-2S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest analiza aksjologiczna świata konsumpcji oraz wykształcenie umiejętności krytycznej analizy współczesnych problemów aksjologicznych. W ramach wykładu zostaną poddane analizie trzy grupy tematyczne: konsumpcja a wartości utylitarne, człowiek a świat konsumpcji, konsumpcjonizm wobec wartości absolutnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dwa ostatnie problemy, a nade wszystko podjęta zostanie problematyka wartości witalnych jako podstawy fundującej "człowieka konsumpcji", wartości witalnych psychogennych jako zasadniczej sfery relacji człowiek — świat konsumpcji, przyjemność jako fundamentalny wyznacznik świata konsumpcji i konsumpcjonizmu realizowana głównie poprzez "kupowactwo", a także szeroko rozumianą rozrywkę.

Strona przedmiotu
F-FKTW-L-1S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcone jest problematyce świadomości wzrokowej ukształtowanej w historii praktyk i teorii reprezentacji wizualnej. Swym zainteresowaniem obejmuje zarówno świadectwa doświadczeń artystycznych, refleksję filozoficzną, jak i naukowe dociekania dotyczące tytułowej kwestii. Znaczący poznawczo udział doświadczenia wzrokowego w ludzkiej wiedzy zawsze silnie kształtował nasz stosunek do reprezentacji. W jaki sposób świadomość wzrokowa, historycznie kształtowana wokół tego doświadczania, zmieniała się w czasie pod wpływem przemian w naukach, filozofii, w technikach reprezentacji wizualnej? W jaki sposób z kolei ukształtowana przez wiedzę świadomość wzrokowa urabiała doświadczenie w jego formach widzialności?

Strona przedmiotu
F-FNiM-Z-1S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poprawienie kompetencji w zakresie efektywnego rozwiązywania konfliktów. Przedstawione zostaną zasady i narzędzia pozwalające łatwiej i szybciej osiągnąć porozumienie. W trakcie zajęć przeprowadzane będą ćwiczenia i symulacje sytuacji konfliktowych, w których uczestnicy będą mogli praktycznie sprawdzić skuteczność prezentowanych metod. Przykładowe tematy poruszane na zajęciach: kiedy negocjować, a kiedy nie; style i zasady negocjacyjne; jak wyznaczać cele; generowanie strategii działania; identyfikacja interesów i obszarów konfliktu.

Strona przedmiotu
F-FOP-Z-1S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest historyczno-problemową prezentacją przyjemności. Przyjemność jako znacząca kategoria filozoficzna pojawiała się oczywiście w filozofii starożytnej. I wówczas zostały wypracowane dwa jej zasadnicze modele interpretacyjne. Pierwszy model to model ontologiczny, a drugi etyczny, w którym ocena dokonuje się w kategoriach dobro - zło. Według interpretacji ontologicznej przyjemność pojmowana jako stan zarówno psychiczny, jak i fizyczny dany w bezpośrednim doświadczeniu. Większa część wykładu poświęcona będzie analizie przyjemności w kategoriach etycznych.

Strona przedmiotu
F-FPY1-Z-1S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-FSWP-Z-1S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka konwersatorium obejmować będzie następujące zagadnienia:

1. Surrealizm i recepcja klasycznej psychoanalizy Freuda. Poetyka snu w malarstwie i kinie surrealistycznym;

2. Medusa i Gradiva – figury kobiece w plastyce i literaturze;

3. Freudowskie interpretacje dzieł mistrzów renesansu;

4. Narcyz i Sobowtór – interpretacje sztuki w ujęciu Otto Ranka;

5. Jungowska teoria archetypów we współczesnej kulturze wizualnej;

6. Griselda Pollock, Hélène Cixous – psychoanaliza i feminizm;

7. Sztuka i literatura współczesna w interpretacjach Ernsta Krisa.

Strona przedmiotu
F-FTIP-Z-1S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają formę warsztatową. Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, które mają na celu usprawnić ich funkcjonowanie interpersonalne oraz wpłynąć na jakość tworzonych przez nich relacji z innymi. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat dynamiki procesu grupowego oraz funkcjonowania ludzi w grupie. Uczą się wykorzystywać własne emocje oraz motywacje w nawiązywaniu i kształtowaniu relacji z innymi. Poznają reakcje innych na swoje zachowania, co pozwala im lepiej zrozumieć swój wpływ na innych. Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności komunikacyjne pozwalające na budowanie satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi.

Strona przedmiotu
F-FWAR-L-1S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje najważniejsze teorie i spory prowadzone w zachodniej filozofii na temat wartości. W części pierwszej zostają omówione najważniejsze problemy systematyczne, takie jak: 1) sposób istnienia wartości; 2) absolutność i relatywność wartości; 3) różnorodność i hierarchie wartości; 4) sposób poznawania wartości. W części drugiej zostają przedstawione najbardziej znaczące, historyczne i współczesne stanowiska aksjologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestowiecznych i najnowszych stanowisk fenomenologicznych i analitycznych.

Strona przedmiotu
F-FWBC-K-Z-1S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje trzy części wprowadzające słuchaczy w podstawowe problemy biocybernety-ki, inżynierii biomedycznej oraz neuroinformatyki.

Strona przedmiotu
F-FWP-K.Z-Z-1S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są sposoby wpływu na przekonania i emocje oraz pośrednio na zachowania innych ludzi. Ogólne uwarunkowania psychologiczne i socjologiczne wywierania wpływu oraz konkretne techniki werbalnesłużące jego realizacji.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)