Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia kogni lic. 23/24 III, V semestr F-K-LS23-23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
23/24Z
F-K.162
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.220
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.130
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs prezentuje kognitywne metody analizy danych językowych na poziomie morfologii, leksykologii i składni, a także pokazuje podejście kognitywne do zagadnień pragmatycznych oraz kulturowych.

Strona przedmiotu
F-K.219
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.139
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.124
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z anglojęzyczną literaturą naukowaą analizującaą wybrane zagadnienia współczesnej psychologii z perspektywy ewolucyjnej.

Strona przedmiotu
F-K.131
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym tematem zajęć będzie przedstawienie dwóch dominujących i konkurujących wzajemnie modeli komunikacji: modelu transmisyjnego i modelu interakcyjnego (czasem zwanego orkiestralnym lub rytualnym) ze wskazaniem historycznych źródeł każdego z nich (Shannon & Weaver, Malinowski, Austin, Grice).

Strona przedmiotu
F-K.133
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W przyjętym podejściu zakłada się, że wyższe zdolności poznawcze (np. reprezentacja rzeczywistości w umyśle/świadomości) rozwinęły się dzięki doskonaleniu zmysłu wzroku i jako takie posiadają wiele własności analogicznych do poznania wzrokowego. Umożliwia to zarówno kategoryzowanie zewnętrznego świata rzeczy i zjawisk, jak i wyodrębnienie poznającego podmiotu.

Strona przedmiotu
F-K.132
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs omawia techniki manipulacyjne używane w języku propagandy ideologicznej i reklamy, a także w szeroko rozumianym „języku władzy” ("language and power”). Jedną z ważniejszych teorii omawianych w trakcie kursu jest teoria analizy dyskursu, obejmująca tzw. krytyczną analizę dyskursu (Critical Discourse Analysis—CDA).

Strona przedmiotu
F-K.121
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.127
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem kursu jest relacja między percepcją, poznaniem i działaniem. W jaki sposób tworzy się percepcyjny obraz obiektów, zdarzeń i działań, i w jaki sposób wpływa on na działanie i monitoring systemu poznawczego? Zostaną zaprezentowane neuropsychologiczne podstawy percepcji przestrzeni, kształtu i ruchu oraz rola percepcji i uwagi w modelowaniu, korekcji i doskonalenia własnego działania.

Strona przedmiotu
F-K.161
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.120
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie studentów z przedmiotem badań w zakresie sztucznej inteligencji (si) oraz podstawową wiedzą w tym zakresie, a także z metodami opisu i rozwiązywania problemów charakterystycznych dla zastosowań si.

Strona przedmiotu
F-K.138
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.125
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu student zapozna się z podstawowymi teoriami i badaniami na temat teorii uczenia się. Teorie uczenia się zostaną przedstawione z perspektywy psychorozwojowej i w kontekście procesów poznawczych.

Strona przedmiotu
F-K.135
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest próba udzielenia systematycznej i popartej materiałem empirycznym odpowiedzi na pytanie o to, jak nowe media wpływają na jednostki i społeczeństwo. Po pierwsze, należy zapytać: jakie istnieją konsekwencje medialnego i technologicznego zapośredniczenia poznania i działania w społeczeństwie sieci; po drugie, zagadnienie wyjściowe można przeformułować do postaci: jakie mechanizmy poznawcze odpowiadają za pozytywne i negatywne konsekwencje nowych mediów.

Strona przedmiotu
F-K.160
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.136
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.126
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat procesów poznawczych oraz badań w zakresie psychologii poznawczej. Student zapozna się z modelami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi wynikami badań empirycznych w tych obszarach. Omawiana tematyka będzie prezentowana będzie w perspektywie interdyscyplinarnej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)