Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia kognitywistyka I stopień sem. letni 22/23 F-KN-LS-23L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

22/23L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
22/23L
F-K.144
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.202
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.201
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.203
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.142
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.153
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.111
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, technologiami i narzędziami stosowanymi w grafice wektorowej jak i

rastrowej z uwzględnieniem potrzeb rynku i panujących trendów w grafice użytkowej.

Strona przedmiotu
F-K.104
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.200
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.205
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.152
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.150
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.155
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.141
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.114
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest scharakteryzowanie ludzkiej percepcji wzrokowej jako dominującego sposobu poznawania rzeczywistości. Omówione będą fizjologiczne,

psychologiczne i ewolucyjne aspekty wzroku oraz jego funkcjonalny związek z percepcją słuchową i dotykową w poznawaniu otoczenia i tworzeniu jego reprezentacji. Analizie poddane będą mechanizmy rejestracji i przetwarzania sygnałów wzrokowych w ramach schematów umysłowych, pamięciowych i wyobrażeniowych. Opisane będą mechanizmy kodowania wzrokowych sygnałów w przedstawieniach umysłowych oraz w znakach ikonicznych i obrazach polisensorycznych.

Strona przedmiotu
F-K.181
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.206
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.145
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.110
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami korzystania z informacji gromadzonych w bazach danych oraz technologiami jej przetwarzania.

Strona przedmiotu
F-K.118
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs podejmuje problematykę szerokich systemów poznawczych, które można podzielić na dwa rodzaje: jednoosobowy szeroki system poznawczy złożony z

człowieka i wykorzystywanej przez niego pomocy poznawczej, oraz grupowy system poznawczy.

Strona przedmiotu
F-K.137
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.119
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć postaramy się odpowiedzieć na pytania: Co to znaczy, że człowiek jest istotą społeczną? Jak jednostki współtworzą i funkcjonują w rzeczywistości społecznej? Jakie procesy społeczne wpływają na nasze zachowania i oceny? W tym celu odwołamy się do szeregu koncepcji i idei z obszaru psychologii społecznej (wpływ grupy na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, pojęcie stereotypu, pojęcie jaźni odzwierciedlonej, rola emocji w procesach poznawczych), neuronauk (geneza "społecznej natury" człowieka), socjologii (społeczne tworzenie rzeczywistości, socjalizacja pierwotna i wtórna), filozofii nauki (poznanie społeczne Ludwika Flecka) i nurtów związanych z tzw. ucieleśnionym poznaniem.

Strona przedmiotu
F-K.136
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.113
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z procesem projektowania strony internetowej do wdrożenie i utrzymanie włącznie.

Strona przedmiotu
F-K.148
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.105
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje problematykę procesów, które pozwalają człowiekowi orientować się w świecie i tworzyć sobie obraz świata (procesy percepcyjne,

wyobrażeniowe, myślowe, decyzyjne, uwagowe, pamięci i uczenia się). W obszarze tym prezentowane są różne stanowiska wyjaśniające te zjawiska od strony

mechanizmów i ich regulacyjnych funkcji. Zaprezentowana zostanie problematyka reprezentacji poznawczych (trwałych i nietrwałych).

Strona przedmiotu
F-K.140
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0