Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji rejestracja na zajęcia kogni lic. 23/24 I sem. F-KN-LS1-23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
23/24Z
F-K.101
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Każdy z nas - "użytkowników" języka naturalnego żywi określone przekonania odnośnie języka. Taka "potoczna mądrość" nie zawsze pozostaje w zgodzie z wynikami badań nauk szczegółowych, w szczególności z wynikami badań kognitywistyki. Celem wykładu jest pokazanie języka z rozmaitych perspektyw: filozoficznej,psychologicznej, językoznawczej,badań nad sztuczną inteligencją oraz podejścia integrującego, jakie proponuje kognitywistyka.

Strona przedmiotu
F-K.129
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.100
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niektórzy określają ludzkie poznanie jako „rozwiązywanie problemów” Termin ten funkcjonuje zarówno w języku potocznym, jak również w psychologii poznawczej, sztucznej inteligencji czy nawet neuronauce poznawczej. Zajęcia rozpoczniemy od ustalenia czym jest problem (w sensie kognitywistycznymi) oraz kluczowych elementów charakteryzujących sytuację problemową. Scharakteryzujemy problem na gruncie psychologicznym po czym spróbujemy zidentyfikować obszary mózgu zaangażowane w rozwiązywanie problemów. Przedyskutujemy rozwiązywanie problemów w kontekście eksperymentów psychologicznych oraz przyjrzymy się rozwiązywaniu problemów w systemach sztucznej inteligencji (Soar).

Strona przedmiotu
F-K.91
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.90
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.93
IT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentówz podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, technologiami i narzędziami stosowanymi w informatyce, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej. We wszystkich tych obszarach pokazane jest zastosowanie tzw. wolnego oprogramowania.

Strona przedmiotu
F-K.92
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czym jest logika? Wprowadzenie do logiki. Kategorialne ujęcie języka - kategorie syntaktyczne. Zdania, nazwy, spójniki zdaniowe. Ogólne pojęcie prawa logiki. Klasyczny rachunek zdań w ujęciu semantycznym: metoda matrycowa. Podstawowe prawa rachunku zdań. Wzajemna definiowalność spójników. Wprowadzenie do rachunku predykatów (język formalny). Analiza języka naturalnego w oparciu o język rachunku predykatów, analiza zwrotów kwantyfikacyjnych. Podstawowe prawa rachunku predykatów. Elementy semantyki dla rachunku predykatów, Tarskiego definicja spełniania i prawdziwości. Wprowadzenie do algebry Boole’a zbiorów. Rachunek relacji. Funkcje.

Strona przedmiotu
F-K.96
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wielokierunkowa i interdyscyplinarna analiza procesów poznawczych, które mają odniesienie do kategorii samowiedzy, czyli „poznania samego siebie”. Omawiane będą między innymi zagadnienia: samooceny, samoświadomości przedpoznawczej, pamięci autobiograficznej, znaczenia zaimka „ja”, tożsamości osobowej i samoobserwacji. Następnie zostaną przedstawione podejmowane w ramach neuronauk próby naturalistycznej redukcji a nawet eliminacji kategorii samowiedzy. W perspektywie filozoficznej pokazane zostaną powiązania samowiedzy z problemami normatywności, obiektywności i racjonalności.

Strona przedmiotu
F-K.208
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.95
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.98
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności oceny wartości wyjaśnień i argumentów wykorzystywanych w dyskusjach, debatach, tekstach naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Za wstęp do dyskusji posłużą barwne przykłady z kart historii nauki, które dostarczą pretekstu do dyskusji nad problemem ogólnym. Student zapozna się z różnymi typami wyjaśnień, także zdobędzie umiejętność odróżniania wyjaśnień proksymalnych od ultymatywnych, przyczynowych i funkcjonalnych od historycznych czy ontogenetycznych od filogenetycznych.

Strona przedmiotu
F-K.94
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z narzędziami ułatwiającymi bezpośrednią i zdalną pracę nad projektem grupowym oraz budowanie kompetencji z zakresu selekcji informacji, ich wyszukiwania, zestawiania i krytycznego odnoszenia się do źródeł informacji.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)