Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybierz rejestrację

Filtruj po jednostce

Wyświetlanych jest pierwszych 30 elementów tabeli  |  pokaż więcej | pokaż wszystko
Jednostka organizacyjnaarrow_drop_up Nazwa i kod rejestracji Status Akcje
Centrum Kultury Fizycznej [CKF] Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych [UMCS-WF] A - aktywna wybierz
Instytut Filozofii [F.F] Rejestracja na zajęcia kogni 2 stopień sem. zimowy 23/24 [F-K-2S-23Z] A - aktywna wybierz
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki [SD.H] Konwersatorium przedmiotowe I rok 23/24Z [SD.H-KPI-23/24Z] A - aktywna wybierz
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki [SD.H] Konwersatorium przedmiotowe II rok 23/24Z [SD.H-KPII-23/24Z] A - aktywna wybierz
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych [SD.S] Przedmioty fakultatywne [SD.S-PFIII-23/24Z] A - aktywna wybierz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [UMCS] Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie - studia niestacjonarne [UMCS-OGN] A - aktywna wybierz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [UMCS] Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie - studia stacjonarne [UMCS-OG] A - aktywna wybierz
Wydział Biologii i Biotechnologii [B] Rejestracja na przedmioty grupa 1 semestr 2 - biotechnologia [B-BT-LS-1L-23/24] A - aktywna wybierz
Wydział Biologii i Biotechnologii [B] Rejestracja na przedmioty grupa 2 semestr 2 - biotechnologia [B-BT-LS-2L-23/24] A - aktywna wybierz
Wydział Biologii i Biotechnologii [B] Rejestracja na przedmioty grupa 3 semestr 2 - biotechnologia [B-BT-LS-3L-23/24] A - aktywna wybierz
Wydział Biologii i Biotechnologii [B] Rejestracja na przedmioty grupa 4 semestr 2 - biotechnologia [B-BT-LS-4L-23/24] A - aktywna wybierz
Wydział Biologii i Biotechnologii [B] Rejestracja na przedmioty społeczne/humanistyczne - biologia i biotechnologia [B-B.BT-LS-0L-23/24] A - aktywna wybierz
Wydział Biologii i Biotechnologii [B] Rejestracja na wykłady fakultatywne - studia drugiego stopnia [B-MS-FK23/24L] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na język angielski AG I rok II st. [E-AG-2S-JA-23.24Z] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na język angielski AG II rok I st. [E-AG-LS-JA-23.24Z] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na język angielski AG II rok II st. [E-AG-2S-JA-2.23.24Z] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na język angielski EK I rok II st. [E-E-2S-JA-23.24Z] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na język angielski EK II rok I st. [E-E-LS-JA2-23.24Z] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na język angielski EK III rok I st. [E-E-LS-3JA-23.24Z] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na przedmiot humanistyczny AG I r. II st. [E-PH-AG-2S-23.24Z] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na przedmiot humanistyczny AG I rok I st. sem. letni [E-PH-AG-LS-23.24L] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na przedmiot humanistyczny AG I rok II st. sem. letni [E-PH-AG-2S-23.24L] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na przedmiot humanistyczny EK I r. II st. [E-PH-E-2S-23.24Z] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na przedmiot humanistyczny EK I rok I st. sem. letni [E-PH-E-LS-23.24L] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na przedmiot humanistyczny EK I rok II st. sem. letni [E-PH-E-2S-23.24L] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na przedmiot humanistyczny FiR I r. II st. [E-PH-FR-2S-23.24Z] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na przedmiot humanistyczny FiR I r. II st. nst. [E-PH-FR-2N-23.24Z] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na przedmiot humanistyczny FR I rok I st. NST sem. letni [E-PH-FR-LN-23.24L] P - w przygotowaniu wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na przedmiot humanistyczny FR I rok I st. sem. letni [E-PH-FR-LS-23.24L] A - aktywna wybierz
Wydział Ekonomiczny [E] Rejestracja na przedmiot humanistyczny FR I rok II st. NST sem. Letni [E-PH-FR-2N-23.24L] P - w przygotowaniu wybierz
następna strona
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)