Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Filologiczny Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Filologia polska II stopień II semestr 22/23L - specjalność media i copywriting [H-FP-CM-2S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty ze specjalności media i copywriting.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Filologia polska II stopień II semestr 22/23L - przedmioty do wyboru [H-FP-FW-2S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Filologia polska I stopień IV semestr 22/23L - języki obce [H-FP-JO-1S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na język obcy zgodnie z kontynuowanym z poprzedniego semestru.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
1
Niezalogowany
...

Filologia polska I stopień VI semestr 22/23L - języki obce [H-FP-JO-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać język obcy zgodnie z kontynuowanym z poprzedniego semestru.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
1
Niezalogowany

Filologia polska I stopień II semestr 22/23L - specjalność nauczycielska [H-FP-N-1S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty ze specjalności nauczycielskiej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Filologia polska I stopień IV semestr 22/23L - specjalność nauczycielska [H-FP-N-1S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty dla specjalności nauczycielskiej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Filologia polska II stopień II semestr 22/23L - specjalność nauczycielska [H-FP-N-2S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty dla specjalności nauczycielskiej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Filologia polska II stopień IV semestr 22/23L - specjalność nauczycielska [H-FP-N-2S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty dla specjalności nauczycielskiej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Filologia polska I stopień II semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [H-FP-PO-1S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Filologia polska I stopień IV semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [H-FP-PO-1S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Filologia polska I stopień VI semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [H-FP-PO-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Filologia polska II stopień II semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [H-FP-PO-2S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Filologia polska II stopień IV semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [H-FP-PO-2S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Filologia polska I stopień II semestr 22/23L - przedmioty do wyboru [H-FP-PW-1S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 3 przedmioty do wyboru spośród 6.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
3
Niezalogowany

Filologia polska I stopień IV semestr 22/23L - przedmioty do wyboru [H-FP-PW-1S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 2 przedmioty do wyboru spośród czterech.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
2
Niezalogowany
...

Filologia polska I stopień VI semestr 22/23L - przedmioty do wyboru [H-FP-PW-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Nalezy zapisać się na wszystkie przedmioty do wyboru.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Filologia polska II stopień II semestr 22/23L - wykłady do wyboru [H-FP-PW-2S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać jeden z dwóch wykładów do wyboru.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
1
Niezalogowany
...

Filologia polska II stopień IV semestr 22/23L - przedmioty do wyboru [H-FP-PW-2S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty fakultatywne.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Filologia polska I stopień II semestr 22/23L - specjalność redaktorsko-medialna [H-FP-RM-1S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty ze specjalności redaktorsko-medialnej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Filologia polska I stopień IV semestr 22/23L - specjalność redaktorsko-medialna [H-FP-RM-1S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty ze specjalności redaktorsko-medialnej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Filologia polska I stopień VI semestr 22/23L - specjalność redaktorsko-medialna [H-FP-RM-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty ze specjalności redaktorsko-medialnej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Filologia polska II stopień IV semestr 22/23L - specjalność wydawnicza [H-FP-W-2S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zarejestrować się na przedmioty ze specjalności wydawniczej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Hispanistyka 2022/2023L - 1 st, III rok, VI sem - rejestracja na zajęcia obowiązkowe [H-HI-OB-1S.6-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci III roku zapisują się na wszystkie przedmioty obowiązkowe widoczne podczas rejestracji.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Kulturoznawstwo II stopień II semestr 22/23L - języki obce [H-KUL2-JO-2S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na język obcy kontynuując ten sam z I semestru.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Kulturoznawstwo II stopień II semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [H-KUL2-PO-2S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Kulturoznawstwo II stopień IV semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [H-KUL2-PO-2S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Logopedia z audiologią 2022/2023L - 1 st, II rok, IV sem - rej. na fakultety [H-L-FAK-1S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na przedmioty fakultatywne za 2 punkty ECTS.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Logopedia z audiologią 2022/2023L - 1 st, I rok, II sem - rej. na zajęcia obowiązkowe [H-L-OB-1S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie obowiązkowe przedmioty z listy. Proszę pamiętać o konieczności zapisania się na zajęcia z wychowania fizycznego oraz wykład ogólnouniwersytecki za 2 pkt ECTS.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Logopedia z audiologią 2022/2023L - 1 st, II rok, IV sem - rej. na zajęcia obowiązkowe [H-L-OB-1S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie obowiązkowe przedmioty z listy.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Logopedia z audiologią 2022/2023L - 1 st, III rok, VI sem - rej. na zajęcia obowiązkowe [H-L-OB-1S.6-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci III roku zapisują się na wszystkie przedmioty obowiązkowe widoczne podczas rejestracji.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rusycystyka II st. 2 rok 4 sem [H-RUW-2S.4S-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-23 08:00 - 2023-03-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe dla ANGLISTYKI 1S.sem.2 rok 22/23L [L-A-LS.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty

zakończona
2023-03-06 13:00 - 2023-03-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe dla ANGLISTYKI 1S.sem.4 rok 22/23L [L-A-LS.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty

zakończona
2023-03-06 13:00 - 2023-03-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty wybieralne dla ANGLISTYKI 1S.sem.4 rok 22/23L [L-A-LS.4.W-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na 1 przedmiot

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe dla ANGLISTYKI 1S.sem.6 rok 22/23L [L-A-LS.6-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-03-06 13:10 - 2023-03-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminarium MK12 + wykłady ANGLISTYKA 1S. sem.6 22/23L [L-A-LS.6-MK12-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rejestracja na seminarium MK13 + wykłady ANGLISTYKA 1S. sem.6 22/23L [L-A-LS.6-MK13-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminarium MK15 + wykłady ANGLISTYKA 1S. sem.6 22/23L [L-A-LS.6-MK15-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rejestracja na seminarium MK9 + wykłady ANGLISTYKA 1S. sem.6 22/23L [L-A-LS.6-MK9-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-03-07 12:00 - 2023-03-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Anglistyka II stopnia II sem. Przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-A-PO-2S.2.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę pamiętać także o obowiązkowej rejestracji na wykłady ogólnouniwersyteckie. Liczba punktów do zdobycia =3 ECTS

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Anglistyka II stopnia IV sem. Przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-A-PO-2S.4.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Anglistyka II stopnia II sem. Seminarium + przedmioty wybieralne MK5 22/23L [L-A-PW5-2S.2.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
w trakcie, 14 dni do zakończenia
2023-02-24 08:00 - 2023-04-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Anglistyka II stopnia IV sem. Przedmioty wybieralne MK5 22/23L [L-A-PW5-2S.4.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Anglistyka II stopnia II sem. Seminarium + przedmioty wybieralne MK6 22/23L [L-A-PW6-2S.2.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Anglistyka II stopnia IV sem. Przedmioty wybieralne MK6 22/23L [L-A-PW6-2S.4.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Anglistyka II stopnia IV sem. Przedmioty wybieralne-lektorat 22/23L [L-A-PWL-2S.4.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Architektura informacji I st 2 rok IV sem.- przedmioty specjalizacyjne ASI 22/23L [L-AI-ASI-2.4.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać wszystkie przedmioty.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Architektura informacji I st 3 rok VI sem.- przedmioty specjalizacyjne ASI 22/23L [L-AI-ASI-3.6.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać wszystkie przedmioty

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Architektura informacji I st 3 rok VI sem.- język obcy+sem. lic 22/23L [L-AI-JO+S-3.6.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Architektura informacji I st 2 rok IV sem.- język obcy 22/23L [L-AI-JOK-2.4.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Architektura informacji II st 1 rok 2 sem. - przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-AI-PO-1.2.2S.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Architektura informacji I st 1 rok II sem.- przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-AI-PO-1.2.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Architektura informacji II st 2 rok 4 sem. - przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-AI-PO-2.4.2S.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać wszystkie przedmioty z oferty w tym również wszystkie przedmioty wybieralne wybieralne 30 WY+15 KW = 4 ECTS

Proszę pamiętać też o rejestracji na wykłady ogólnouniwersyteckie 30 godz. = 2 ECTS

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Architektura informacji I st 2 rok IV sem.- przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-AI-PO-2.4.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Architektura informacji I st 3 rok VI sem.- przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-AI-PO-3.6.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę pamiętać także o konieczności zrealizowania wykładów ogólnouniwersyteckich 30 godz. = 2 punkty ECTS

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Architektura informacji II st 1 rok 2 sem. - przedmioty wybieralne 22/23L [L-AI-PW-1.2.2S.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać wszystkie oferowane przedmioty 30 WY+30 KW=8 ECTS

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Architektura informacji I st 1 rok II sem.- przedmioty wybieralne 22/23L [L-AI-PW-1.2.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać wszystkie przedmioty 45 WY+120KW

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Architektura informacji I st 2 rok IV sem.- sem. licencjackie 22/23L [L-AI-SL-2.4.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Architektura informacji II st 1 rok 2 sem. - seminarium magisterskie 22/23L [L-AI-SM-1.2.2S.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

E-edytorstwo - rejestracja na zajęcia obowiązkowe I st. sem. 2 rok 22/23L [L-ETR-1S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

E-edytorstwo - rejestracja na zajęcia opcyjne językoznawcze I st. rok 21/22L [L-ETR-1S.2-O-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 1 przedmiot

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

E-edytorstwo - rejestracja na zajęcia obowiązkowe 1S.4 22/23L [L-ETR-1S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

E-edytorstwo - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na e-edytorstwie 1S.6 22/23L [L-ETR-1S.6-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

E-edytorstwo - rejestracja na zajęcia opcyjne językoznawcze 1S.6 22/23L [L-ETR-1S.6-OJ-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-03-08 08:00 - 2023-03-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

E-edytorstwo - rejestracja na zajęcia opcyjne literaturoznawcze 1S.6 22/23L [L-ETR-1S.6-OL-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-03-08 08:00 - 2023-03-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

E-edytorstwo i techniki redakcyjne II st. 1 rok 2 sem przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-ETR-PO-2S.1.2.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie przedmioty z listy.

Wykład "Metodologia współczesnych badań językoznawczych/literaturoznawczych a edytorstwa" posiada JEDNĄ grupę. Prowadzony jest przez dwóch prowadzących, co zaznaczone jest na planie zajęć.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

E-edytorstwo - rejestracja na zajęcia obowiązkowe NOWE MEDIA 1S.2 22/23L [L-ETR.E-1S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

E-edytorstwo - rejestracja na zajęcia obowiązkowe NOWE MEDIA 1S.4 22/23L [L-ETR.E-1S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

E-edytorstwo - rejestracja na przedmioty obowiązkowe NOWE MEDIA 1S.6 22/23L [L-ETR.E-1S.6-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

E-edytorstwo - rejestracja na zajęcia obowiązkowe WYDAWNICTWO 1S.2 22/23L [L-ETR.W-1S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

E-edytorswo - rejestracja na zajęcia obowiązkowe WYDAWNICTWO 1S.4 22/23L [L-ETR.W-1S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

E-edytorstwo - rejestracja na przedmioty obowiązkowe WYDAWNICTWO 1S.6 22/23L [L-ETR.W-1S.6-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Germanistyka I st 1 rok 2 sem. - przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-GER-PO-1.2.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Obowiązkowa jest również rejestracja na zajęcia z WF

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Germanistyka I st 2 rok 4 sem. - przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-GER-PO-2.4.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Germanistyka II st. 1 rok 2 semestr przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-GER-PO-2S.1.2.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie przedmioty z listy.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Germanistyka II st. 2 rok 4 semestr przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-GER-PO-2S.2.4.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie przedmioty z listy. Proszę pamiętać o konieczności zapisania się na wykład ogólnouniwersytecki za 2 pkt ECTS.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Germanistyka I st 3 rok 6 sem. - przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-GER-PO-3.6.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Germanistyka 1 st 2 rok 4 sem. - przedmioty wybieralne 22/23L [L-GER-PW-2.4.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Germanistyka 1 st 3 rok 6 sem. - przedmioty wybieralne 22/23L [L-GER-PW-3.6.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Germanistyka I st 1 rok 2 sem. - przedmioty wybieralne SJN 22/23L [L-GER-PWD-1.2.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Germanistyka 1 st 2 rok 4 sem. - przedmioty wybieralne SJN 22/23L [L-GER-PWD-2.4.LS.23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Germanistyka II st. 1 rok 2 semestr spec. nauczycielska 22/23L [L-GER.N-2S.1.2.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty dla specjalności "nauczycielskiej".

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Germanistyka II st. 2 rok 4 semestr spec. nauczycielska 22/23L [L-GER.N-2S.2.4.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Germanistyka II st. 1 rok 2 semestr specjalistyczny język niemiecki 22/23L [L-GER.SJN-2S.1.2.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty dla specjalności "specjalistyczny język niemiecki".

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Germanistyka II st. 2 rok 4 semestr specjalistyczny język niemiecki 22/23L [L-GER.SJN-2S.2.4.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Hispanistyka 2022/2023L - 1 st, I rok, II sem - rejestracja na zajęcia obowiązkowe [L-HI-OB-1S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie obowiązkowe przedmioty z listy. Obowiązkowe jest również zapisanie się na WF.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Hispanistyka 2022/2023L - 1 st, II rok, IV sem - rejestracja na zajęcia obowiązkowe [L-HI-OB-1S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie obowiązkowe przedmioty z listy.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Hispanistyka 2022/2023L - 1 st, I rok, II sem - rejestracja na zajęcia wybieralne [L-HI-WYB-1S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty wybieralne, proszę o wybranie 1 z 2.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
1
Niezalogowany

Hispanistyka 2022/2023L - 1 st, II rok, IV sem - rejestracja na zajęcia wybieralne [L-HI-WYB-1S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci II roku zapisują się tylko na 3 przedmioty do wyboru. Wybierają jeden przedmiot z każdej z trzech grup: pierwsza grupa przedmiotów do wyboru: Metodologia badań językoznawczych / Metodologia badań literackich; druga grupa przedmiotów do wyboru: Semantyka i pragmatyka języka hiszpańskiego / Teatr hiszpańskojęzyczny; trzecia grupa przedmiotów do wyboru: Redakcja tekstu naukowego językoznawczego / Redakcja tekstu naukowego literaturoznawczego.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
3
Niezalogowany
...

Hispanistyka II st. 2 rok 4 semestr spec. nauczycielska 22/23L [L-HI.N-2S.2.4.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Italianistyka I stopień I rok 22/23L - przedmioty obowiązkowe [L-IT2-PO-1S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza runda
Niezalogowany
...

Italianistyka I stopień II rok 22/23L - przedmioty obowiązkowe [L-IT4-PO-1S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza runda
Niezalogowany

Komunikacja międzykulturowa II st, sem 3 -Rejestracja na przedmioty obowiązkowe [L-KM-2S-21/22.3]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją Brak zdefiniowanych tur

Kulturoznawstwo - przedmioty obowiązkowe I st. II semestr 22/23L [L-KUL2-1S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zarejestrować się na wszytskie przedmioty obowiązkowe.

Studenci studiów polsko- niemieckich wybierają spośród: Fotografia i sztuka, Warsztaty pisania, Arcydzieła filmu amerykańskiego lub Podstawy aksjologii.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza runda
Niezalogowany
...

Kulturoznawstwo - przedmioty obowiązkowe I st. IV semestr 22/23L [L-KUL4-1S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

Studenci studiów polsko-niemieckich wybierają tylko: Wybrane problemy ludologii lub Reportaż jako gatunek literacki, radiowy i filmowy.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Kulturoznawstwo - przedmioty obowiązkowe I st. VI semestr 22/23L [L-KUL6-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

Studenci studiów polsko-niemieckich studiów wybierają tylko: Antropologię ciała lub Tożsamość kulturową miejsca.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Kulturoznawstwo - języki obce I st. VI semestr 22/23L [L-KUL6-JO-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać język obcy zgodnie z kontynuowanym z poprzedniego semestru.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
1
Niezalogowany

Logopedia z audiologią 2022/2023L - 2 st, I rok, II sem - rej. specjalność logopedia kliniczna [L-L-KL-2S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na zajęcia ze specjalności logopedia kliniczna zapisują się tylko Ci studenci, którzy wybrali tą specjalność oraz studenci, którzy wybrali logopedię kliniczną jako drugą specjalność.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Logopedia z audiologią 2022/2023L - 2 st, II rok, IV sem - rej. na specjalność logopedia kliniczna [L-L-KL-2S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na zajęcia ze specjalności logopedia kliniczna zapisują się tylko Ci studenci, którzy wybrali tą specjalność oraz studenci, którzy wybrali logopedię kliniczną jako drugą specjalność.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Logopedia z audiologią 2022/2023L - 2 st, I rok, II sem - rej. na zajęcia obowiązkowe [L-L-OB-2S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci I roku zapisują się na wszystkie przedmioty obowiązkowe widoczne podczas rejestracji.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Logopedia z audiologią 2022/2023L - 2 st, II rok, IV sem - rej. na zajęcia obowiązkowe [L-L-OB-2S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci II roku zapisują się na wszystkie przedmioty obowiązkowe widoczne podczas rejestracji.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Logopedia z audiologią 2022/2023L - 2 st, I rok, II sem - rej. na specjalność surdologopedia [L-L-SUR-2S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na zajęcia ze specjalności surdologopedia zapisują się tylko Ci studenci, którzy wybrali tą specjalność oraz studenci, którzy wybrali surdologopedię jako drugą specjalność.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Logopedia z audiologią 2022/2023L - 2 st, II rok, IV sem - rej. na specjalność surdologopedia [L-L-SUR-2S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na zajęcia ze specjalności surdologopedia zapisują się tylko Ci studenci, którzy wybrali tą specjalność oraz studenci, którzy wybrali surdologopedię, jako drugą specjalność.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rejestracja lingwistyka stosowana I rok 1 st. specjalność nauczycielska 22/23 L [L-LS.N-1S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rejestracja lingwistyka stosowana II rok 1 st. specjalność nauczycielska 22/23 L [L-LS.N-1S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rejestracja lingwistyka stosowana III rok 1 st. specjalność nauczycielska 22/23 L [L-LS.N-1S.6-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rejestracja lingwistyka stosowana I rok 2 st. specjalność nauczycielska 22/23 L [L-LS.N-2S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rejestracja lingwistyka stosowana II rok 2 st. specjalność nauczycielska 22/23 L [L-LS.N-2S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rejestracja lingwistyka stosowana I rok 1 st. specjalność tłumaczeniowa 22/23 L [L-LS.T-1S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty do właściwej grupy językowej.

Dodatkowo należy zarejestrować się na zajęcia z WF.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rejestracja lingwistyka stosowana II rok 1 st. specjalność tłumaczeniowa 22/23 L [L-LS.T-1S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty do właściwej grupy językowej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rejestracja lingwistyka stosowana III rok 1 st. specjalność tłumaczeniowa 22/23 L [L-LS.T-1S.6-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty do właściwej grupy językowej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rejestracja lingwistyka stosowana I rok 2 st. specjalność tłumaczeniowa 22/23 L [L-LS.T-2S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty do właściwej grupy językowej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rejestracja lingwistyka stosowana II rok 2 st. specjalność tłumaczeniowa 22/23 L [L-LS.T-2S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty do właściwej grupy językowej.

Ponadto należy zarejestrować się na zajęcia ogólnouniwersyteckie (łącznie za 2 pkt ECTS)

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Polsko-niemieckie studia - języki obce 22/23L VI semestr [L-PNSKT-JO-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać język obcy zgodnie z kontynuowanym z poprzedniego semestru.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
1
Niezalogowany
...

Polsko-niemieckie studia - języki obce - IV semestr 22/23L [L-PNSKT-PO-1S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na język zgodnie z wybranym.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
1
Niezalogowany

Polsko-niemieckie studia - przedmioty obowiązkowe 22/23L VI semestr [L-PNSKT-PO-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać wszystkie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Polsko-niemieckie studia - przedmioty obowiązkowe - IV semestr 22/23L [L-PNSKT-PO-S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszytskie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Portugalistyka 2022/2023L - 1 st, I rok, II sem - rejestracja na zajęcia obowiązkowe [L-PPB-OB-1S.2-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty z listy. Obowiązkowe jest również zapisanie się na WF.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Portugalistyka 2022/2023L - 1 st, II rok, IV sem - rejestracja na zajęcia obowiązkowe [L-PPB-OB-1S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty z listy.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Portugalistyka 2022/2023L - 1 st, III rok, VI sem - rejestracja na zajęcia obowiązkowe [L-PPB-OB-1S.6-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę zapisać się na wszystkie przedmioty z listy.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe dla ROMANISTYKI 2S. sem.4 rok 22/23L [L-RO.T-2S.4-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Romanistyka spec. jęz. francuski biznesu 22/23L I stopień II semestr [L-RO2-JFB-1S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty ze specjalizacji język francuski biznesu.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza runda
Niezalogowany
...

Romanistyka jęz. francuski I stopień II semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [L-RO2-PO-1S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe, Język obcy - do grupy zgodnie ze specjalizacją oraz na Praktyczna naukę drugiego języka romańskiego: włoski lub hiszpański.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza runda
Niezalogowany

Romanistyka spec. tłumaczeniowa 22/23L I stopień II semestr [L-RO2-T-1S.2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty ze specjalizacji tłumaczeniowej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza runda
Niezalogowany
...

Romanistyka, spec. język francuski biznesu I stopień IV semestr 22/23L [L-RO4-JFB-1S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty ze specjalizacji język francuski biznesu;m

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany

Romanistyka: jęz. francuski 22/23L I stopień IV semestr - przedmioty obowiązkowe [L-RO4-PO-1S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe, Język obcy - do grupy zgodnie ze specjalizacją i Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego - włoski lub hiszpański.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza runda
Niezalogowany
...

Romanistyka spec. tłumaczeniowa I stopień IV semestr 22/23L [L-RO4-T-1S.4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty ze specjalności tłumaczeniowej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza runda
Niezalogowany

Romanistyka, spec. jęz. francuski biznesu 22/23L I st. VI semestr [L-RO6-JFB-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty ze specjalizacji język francuski biznesu.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza runda
Niezalogowany
...

Romanistyka: język włoski 22/23L, I st. VI semestr - przedmioty obowiązkowe [L-RO6-JW-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmioty obowiązkowe.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza runda
Niezalogowany

Romanistyka: jęz. francuski 22/23L I st. VI semestr - przedmioty obowiązkowe [L-RO6-PO-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na wszystkie przedmiot obowiązkowe, język obcy (zachodnioeuropejski - do grupy według specjalizacji, Praktyczna nauka drugiego języka - włoski lub hiszpański.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza tura
Niezalogowany
...

Romanistyka, spec. tłumaczeniowa 22/23L, I stopień VI semestr [L-RO6-T-1S.6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na przedmioty ze specjalizacji tłumaczeniowej.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza runda
Niezalogowany

Rusycystyka I st. 2 rok 4 sem przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-RU-PO-1S.2.4.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie przedmioty.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rusycystyka I st. 2 rok 4 sem spec. język rosyjski w biznesie 22/23L [L-RU.JRB-1S.2.4.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty dla specjalności "język rosyjski w biznesie".

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rusycystyka I st. 1 rok 2 sem spec. logistyka 22/23L [L-RU.L-1S.1.2.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie przedmiotu. Proszę pamiętać o konieczności zapisania się na zajęcia z wychowania fizycznego oraz wykład ogólnouniwersytecki za 2 pkt ECTS.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rusycystyka I st. 2 rok 4 sem spec. obsługa ruchu granicznego 22/23L [L-RU.ORG-1S.2.4.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty dla specjalności "język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego".

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Rusycystyka I st. 3 rok 6 sem spec. obsługa ruchu granicznego 22/23L [L-RU.ORG-1S.3.6.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty dla specjalności "język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego".

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rusycystyka II st. 2 rok 2 sem [L-RUW-2S.2S-22/23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-23 08:00 - 2023-03-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Technologie cyfrowe w animacji kultury I st. 1 rok, 2 sem, przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-TCAK-PO-1S.1.2.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie przedmioty.

Proszę pamiętać o konieczności zrealizowania zajęć z wychowania fizycznego oraz wykładu ogólnouniwersyteckiego za 1 pkt ECTS.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Technologie cyfrowe w animacji kultury I st. 2 rok, 4 sem, przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-TCAK-PO-1S.2.4.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie przedmioty. Proszę pamiętać o konieczności zapisania się na wykład ogólnouniwersytecki za 4 pkt. ECTS.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Technologie cyfrowe w animacji kultury I st. 3 rok, 6 sem, przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-TCAK-PO-1S.3.6.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie przedmioty.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Technologie cyfrowe w animacji kultury II st. 1 rok, 2 sem, przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-TCAK-PO-2S.1.2.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie przedmioty. Proszę pamiętać o konieczności zapisania się na wykład ogólnouniwersytecki za 2 pkt ECTS.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Technologie cyfrowe w animacji kultury II st. 2 rok, 4 sem, przedmioty obowiązkowe 22/23L [L-TCAK-PO-2S.2.4.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się na wszystkie przedmioty.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Technologie cyfrowe w animacji kultury I st. 1 rok, 2 sem, przedmioty do wyboru 22/23L [L-TCAK-PW-1S.1.2.22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci muszą zapisać się na przedmioty do wyboru, których łączna suma punktów ECTS wynosi 9.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
3
Niezalogowany

Ukrainistyka I stopień 2 semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [L-U-1.2.LS-O-23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę pamiętać także o konieczności rejestracji na wykłady ogólnouniwersyteckie

30 godz = 2 ECTS oraz na zajęcia z WF

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Ukrainistyka II stopień 4 semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [L-U-2.4.2S-O-23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Ukrainistyka II stopień 4 semestr 22/23L - seminarium magisterskie [L-U-2.4.2S-SM-23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Ukrainistyka I stopień 4 semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [L-U-2.4.LS-O-23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Ukrainistyka I stopień 4 semestr 22/23L - przedmioty wybieralne jęz. obcy [L-U-2.4.LS-WJO-23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać jeden lektorat z jęz. kontynuowanego + wszystkie 3 przedmioty do wyboru.

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Ukrainistyka I stopień 6 semestr 22/23L - przedmioty obowiązkowe [L-U-3.6.LS-O-23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty

zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Ukrainistyka I stopień 6 semestr 22/23L - Seminarium [L-U-3.6.LS-W-23L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-24 08:00 - 2023-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0