Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biologia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: B-B-2S
  Nazwa: Biologia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: biologia
Kierunki do
wyboru:
biologia biochemia
biologia mikrobiologia
biologia biologia ogólna
biologia biologia ogólna i eksperymentalna
biologia bioanalityka
Jednostki: Wydział Biologii i Biotechnologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Biologia
II semestr, Biologia
III semestr, Biologia
IV semestr, Biologia

Pozostałe toki nauczania

I semestr, biochemia
II semestr, biochemia
III semestr, biochemia
IV semestr, biochemia
I semestr, mikrobiologia
II semestr, mikrobiologia
III semestr, mikrobiologia
IV semestr, mikrobiologia
I semestr, biologia ogólna
II semestr, biologia ogólna
III semestr, biologia ogólna
IV semestr, biologia ogólna
I semestr, biologia ogólna i eksperymentalna
II semestr, biologia ogólna i eksperymentalna
III semestr, biologia ogólna i eksperymentalna
IV semestr, biologia ogólna i eksperymentalna
I semestr, biologia eksperymentalna
II semestr, biologia eksperymentalna
III semestr, biologia eksperymentalna
IV semestr, biologia eksperymentalna
I semestr, bioanalityka
II semestr, bioanalityka
III semestr, bioanalityka
IV semestr, bioanalityka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Biologia
Magisterium - Biologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów biologicznych II stopnia posiada opartą na naukach przyrodniczych wiedzę ogólnobiologiczną oraz szczegółową wiedzę w zakresie ukończonej specjalności. Uzyskane wykształcenie daje mu znajomość i zrozumienie przyrody, rządzących nią praw oraz zależności między elementami środowiska.

Osiągnięte kierunkowe efekty kształcenia i umiejętności zdobyte w ramach specjalności dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy naukowo-badawczej w placówkach naukowych i laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, a w przypadku zaliczenia bloku dydaktycznego - uprawnienia do nauczania biologii i przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent jest zdolny do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.