Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: B-B-LS
  Nazwa: Biologia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: biologia
Kierunki do
wyboru:
biologia biochemia
biologia mikrobiologia
biologia biologia medyczna
biologia biologia ogólna i eksperymentalna
biologia bioanalityka
biologia biologia eksperymentalna
biologia medical biology
Jednostki: Wydział Biologii i Biotechnologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Biologia
II semestr, Biologia
III semestr, Biologia
IV semestr, Biologia
V semestr, Biologia
VI semestr, Biologia

Pozostałe toki nauczania

V semestr, biochemia
VI semestr, biochemia
V semestr, mikrobiologia
VI semestr, mikrobiologia
I semestr, biologia medyczna
II semestr, biologia medyczna
III semestr, biologia medyczna
IV semestr, biologia medyczna
V semestr, biologia medyczna
VI semestr, biologia medyczna
V semestr, biologia ogólna i eksperymentalna
VI semestr, biologia ogólna i eksperymentalna
V semestr, biologia eksperymentalna
VI semestr, biologia eksperymentalna
I semestr, bioanalityka
II semestr, bioanalityka
III semestr, bioanalityka
IV semestr, bioanalityka
V semestr, bioanalityka
VI semestr, bioanalityka
I semestr medical biology
II semestr medical biology
III semestr medical biology
IV semestr medical biology
V semestr medical biology
VI semestr medical biology

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Biologia
Licencjat - Biologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów biologicznych pierwszego stopnia wykazuje znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych opartą na naukach ścisłych. Osiągnięte kierunkowe efekty kształcenia dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w placówkach naukowych, laboratoriach służby zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach ochrony środowiska oraz w zakładach przemysłowych, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia biologicznych studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.