Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biotechnologia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: B-BT-2S
  Nazwa: Biotechnologia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: biotechnologia
biotechnologia biotechnologia medyczna
biotechnologia biotechnologia ogólna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Biologii i Biotechnologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Biotechnologia
II semestr, Biotechnologia
III semestr, Biotechnologia
IV semestr, Biotechnologia

Pozostałe toki nauczania

I semestr, biotechnologia medyczna
II semestr, biotechnologia medyczna
III semestr, biotechnologia medyczna
IV semestr, biotechnologia medyczna
I semestr, biotechnologia ogólna
II semestr, biotechnologia ogólna
III semestr, biotechnologia ogólna
IV semestr, biotechnologia ogólna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Biotechnologia
Magisterium - Biotechnologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów biotechnologicznych II stopnia posiada opartą na naukach przyrodniczych wiedzę ogólnobiologiczną oraz szczegółową wiedzę specjalizacyjną w zakresie biotechnologii. Dzięki osiągniętym efektom kształcenia potrafi zastosować nabytą wiedzę do opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych, projektowania eksperymentu i prowadzenia badań z zakresu biotechnologii. Zdobyte umiejętności dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy naukowo-badawczej w placówkach naukowych, przemysłowych i laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych.

Absolwent jest zdolny do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.