Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: E-Z-2S
  Nazwa: Zarządzanie, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: zarządzanie
Kierunki do
wyboru:
zarządzanie marketing w handlu i usługach
zarządzanie zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami
zarządzanie systemy informacyjne w administracji i biznesie
zarządzanie strategiczne zarządzanie marką
zarządzanie zarządzanie kapitałem społecznym
zarządzanie zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi
zarządzanie zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
zarządzanie menedżersko-prawna
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Zarządzanie
II semestr, Zarządzanie
III semestr, Zarządzanie
IV semestr, Zarządzanie

Pozostałe toki nauczania

II semestr, marketing w handlu i usługach
III semestr, marketing w handlu i usługach
IV semestr, marketing w handlu i usługach
II semestr, zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami
III semestr, zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami
IV semestr, zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami
III semestr, systemy informacyjne w administracji i biznesie
IV semestr, systemy informacyjne w administracji i biznesie
III semestr, strategiczne zarządzanie marką
IV semestr, strategiczne zarządzanie marką
II semestr, zarządzanie kapitałem społecznym
III semestr, zarządzanie kapitałem społecznym
IV semestr, zarządzanie kapitałem społecznym
III semestr, zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi
IV semestr, zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi
III semestr, zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
IV semestr, zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
III semestr, menedżersko-prawna
IV semestr, menedżersko-prawna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Zarządzanie
Magisterium - Zarządzanie
Uprawnienia zawodowe: (tylko po angielsku)

The second cycle graduates in Management will have a theoretical and a working knowledge of management and related sciences concerning overall operations of organisations ( enterprises, public institutions and state security structures) as well as problems that they encounter and ways of overcoming them. Graduates will be able to analyze interpret and evaluate management phenomena and processes, assess the influence of the environment on the phenomena and to take management and strategic decisions. They will know how to organize teamwork and be able to manage teams. They will be skilled at negotiating, communicating and persuading. They will be able to take on jobs as specialists, middle managers or top managers, advisors or consultants in commercial or public organizations or to run their own business. Graduates in management will be open to change and to the changeable economic environment and the job market. Their manner and conduct will be ethical and socially responsible in the workplace. They will be able to upgrade to 3rd cycle studies.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształceniadla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.