Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: F-FLZ-2S
Nazwa: Filozofia, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Filozofia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Filozofia filozofia kultury
Filozofia teoretyczna
Filozofia filozofia umysłu i komunikacji Filozofia umysłu i komunikacji
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Filozofia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku filozofia studia II stopnia ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu filozofii przyrody, filozofii języka, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii sztuki, aksjologii, współczesnych koncepcji świadomości, współczesnych teorii działania, współczesnej myśli religijnej i ateistycznej, retoryki, filozofii Wschodu, kultury ponowoczesnej oraz innych działów filozofii – zwłaszcza w zakresie stanowisk XX-wiecznych i najnowszych. Zna tradycje filozoficzne i aktualne dyskusje światopoglądowe. Zna różnorodne metody analizy różnych wytworów kultury. Ma wiedzę na temat roli filozofii w funkcjonowaniu rzeczywistości społeczno-kulturowej. Absolwent potrafi sprawnie wyszukiwać, selekcjonować i oceniać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. Posiada ukształtowane umiejętności komunikacyjne, również w zakresie języka obcego. Posiada pogłębione umiejętności formułowania, analizy i rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy, współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska, logicznego rozumowania oraz budowania racjonalnego obrazu świata. Wykazuje się kreatywnością. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej. Po uzyskaniu uprawień nauczycielskich można uczyć etyki i filozofii. Jest przygotowany do kontynuacji studiów w szkole doktorskiej.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)