Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filozofia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: F-FLZ-2S
  Nazwa: Filozofia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Filozofia
Kierunki do
wyboru:
Filozofia filozofia kultury
Filozofia teoretyczna
Filozofia filozofia umysłu i komunikacji Filozofia umysłu i komunikacji
Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Filozofia
II semestr, Filozofia
III semestr, Filozofia
IV semestr, Filozofia

Pozostałe toki nauczania

I semestr, filozofia kultury
II semestr, filozofia kultury
III semestr, filozofia kultury
IV semestr, filozofia kultury
I semestr, teoretyczna
II semestr, teoretyczna
III semestr, teoretyczna
IV semestr, teoretyczna
I semestr, specjalizacja Filozofia umysłu i komunikacji
II semestr, specjalizacja Filozofia umysłu i komunikacji
III semestr, specjalizacja Filozofia umysłu i komunikacji
IV semestr, specjalizacja Filozofia umysłu i komunikacji

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Filozofia
Magisterium - Filozofia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada gruntowną i poszerzoną wiedzę w zakresie dyscyplin filozoficznych: filozofii społecznej, filozofii polityki, filozofii kultury, filozofii komunikacji, filozofii przyrody, filozofii war-tości, filozofii języka, a także w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego: psychologii, socjologii, etnologii i metodologii nauk humanistycznych. Zna tradycje filozoficzne i aktualne dyskusje światopoglądowe. Potrafi analizować i krytycznie interpretować teksty filozoficzne (również w języku obcym), uzasadnia własne stanowisko, budowa racjonalny obraz świata. Jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w zakresie filozofii lub pokrewnych dyscyplin. Jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie jako nauczyciel etyki lub filozofii (jeśli uzyska uprawnienia nauczycielskie), lub w innych instytucjach, na przykład w środkach komunikacji masowej.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.