Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Filozofii i Socjologii - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Aktywizacja kapitału społecznego- Ekonomia społeczna Aktywizacja kapitału społecznego- Ekonomia społeczna, niestacjonarne podyplomowe F-!AKSES-P
Etyka Etyka, niestacjonarne podyplomowe F-!ETYKA-P
Europeistyka Europeistyka, stacjonarne I stopnia F-EU-LS
Europeistyka, stacjonarne II stopnia F-EU-2S
Filozofia Filozofia, niestacjonarne III stopnia F-FLZ-3N
Filozofia, stacjonarne I stopnia F-FLZ-LS
Filozofia, stacjonarne II stopnia F-FLZ-2S
Filozofia, stacjonarne III stopnia F-FLZ-3S
Kognitywistyka Kognitywistyka stacjonarne drugiego stopnia F-K-2S
Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia F-K-LS
Kreatywność społeczna Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia F-KS-LS
Lider aktywnej polityki społecznej w samorządzie Lider aktywnej polityki społecznej w samorządzie, niestacjonarne podyplomowe F-!LAPSS-P
Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne, stacjonarne I stopnia F-MISH-LS
Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne, stacjonarne II stopnia F-MISH-2S
Monitorowanie jakości usług zakładów opieki zdrowotnej Monitorowanie jakości usług zakładów opieki zdrowotnej, niestacjonarne podyplomowe F-!MJUZOZ-P
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, stacjonarne III stopnia F-NPKS-3S
Organizacja Pomocy Społecznej i Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społec Organizacja Pomocy Społecznej i Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społec, niestacjonarne podyplomowe F-!OPSZI-P
Podyplomowe Studia z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej Podyplomowe Studia z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej, niestacjonarne podyplomowe F-!PSOPS-P
Rozpoznawanie i rozwiązywanie lokalnych probl.migracji repatriacji Rozpoznawanie i rozwiązywanie lokalnych probl.migracji repatriacji, niestacjonarne podyplomowe F-!RRLPMR-P
Socjologia Socjologia, niestacjonarne I stopnia F-S-LN
Socjologia, niestacjonarne II stopnia F-S-2N
Socjologia, niestacjonarne III stopnia F-S-3N
Socjologia, stacjonarne I stopnia F-S-LS
Socjologia, stacjonarne I stopnia F-S2-LS
Socjologia, stacjonarne I stopnia F-S1-LS
Socjologia, stacjonarne II stopnia F-S-2S
Socjologia, stacjonarne III stopnia F-S-3S
Szkolnie specjalizacyjne z zakresu Organizacja Pomocy Społecznej Szkolnie specjalizacyjne z zakresu Organizacja Pomocy Społecznej, niestacjonarne podyplomowe F-!SSOPS-P
Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej, niestacjonarne podyplomowe F-!ZOZ-P
Zarządzanie w politykach publicznych Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia F-ZPP-LS

pokaż wszystkie kierunki studiów