Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Europeistyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: F-EU-LS
  Nazwa: Europeistyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Europeistyka
Kierunki do
wyboru:
Europeistyka Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
Europeistyka Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
Europeistyka Mobilność społeczna
Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Europeistyka
II semestr, Europeistyka
III semestr, Europeistyka
IV semestr, Europeistyka
V semestr, Europeistyka
VI semestr, Europeistyka

Pozostałe toki nauczania

II semestr, Mobilność społeczna
III semestr, Mobilność społeczna
IV semestr, Mobilność społeczna
V semestr, Mobilność społeczna
VI semestr, Mobilność społeczna
II semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
III semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
IV semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
V semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
VI semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
II semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
III semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
IV semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
V semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
VI semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Europeistyka
Uprawnienia zawodowe:

Sylwetka absolwenta kierunku europeistyka, studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna.

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonych na kierunku europeistyka zrealizował moduł zajęć służących zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz otrzymał ogólną wiedzę teoretyczną i faktograficzną. Program studiów o charakterze interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym, zgodny z obowiązującymi standardami Europejskich

i Krajowych Ram Kwalifikacji, został przygotowany z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb rynku pracy i dynamiki integracji europejskiej.

Absolwent zdobył wiedzę, realizując moduł zajęć praktycznych w zakresie: funkcjonowania instytucji prowadzących działalność administracyjną, społeczną, kulturową, medialną i promocyjno-reklamową; sztuki negocjacji i komunikacji społecznej; przygotowania projektów badawczych i użytkowych; analizy danych; obsługi projektów; korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań.

Absolwent specjalności zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna dysponuje wiedzą szczegółową

w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej, anomii i mechanizmów wykluczenia społecznego, gerontologii społecznej, filozofii medycyny

i bioetyki, psychologii i socjologii zarządzania.

Absolwent posiada umiejętności: analizowania zjawisk społecznych w kontekście różnych koncepcji zdrowia i choroby oraz wykluczenia społecznego, rozróżniania i klasyfikowania zachowań

i postaw prozdrowotnych, organizowania i wykonywania programów ochrony zdrowia na poziomie populacyjnym, przygotowania projektów skierowanych do osób i grup potrzebujących wsparcia

i zagrożonych wykluczeniem społecznym, analizowania potrzeb związanych ze zdrowiem

i profilaktyką społeczną, pozyskiwania funduszy na przedsięwzięcia społeczne i zdrowotno-edukacyjne, rozpoznawania barier komunikacyjnych i przygotowanie propozycji zmian

w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, analizowania aspektów życia osób starszych

w kontekście polityki społecznej i rodzinnej. Absolwent posiada świadomość etycznych

i filozoficznych aspektów medycyny. Jednocześnie jest wrażliwy i odpowiedzialny wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przygotowanie do pracy zawodowej: poprzez realizację programu studiów i angażowanie się w warsztaty, wolontariat oraz praktyki absolwent specjalności zdrowie publiczne i profilaktyka

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.