Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Europeistyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: F-EU-LS
  Nazwa: Europeistyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Europeistyka
Kierunki do
wyboru:
Europeistyka Mobilność społeczna
Europeistyka Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
Europeistyka Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

I semestr, Europeistyka
II semestr, Europeistyka
III semestr, Europeistyka
IV semestr, Europeistyka
V semestr, Europeistyka
VI semestr, Europeistyka
II semestr, Mobilność społeczna
III semestr, Mobilność społeczna
IV semestr, Mobilność społeczna
V semestr, Mobilność społeczna
VI semestr, Mobilność społeczna
II semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
III semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
IV semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
V semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
VI semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
II semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
III semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
IV semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
V semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
VI semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Europeistyka
Uprawnienia zawodowe:

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku europeistyka w zaawansowanym stopniu zna metody analizy i interpretacji danych, zasady sztuki negocjacji i komunikacji społecznej, zasady korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań. Wie, jakie są metody przygotowania projektów badawczych i użytkowych, metody pozyskiwania środków na realizację projektów, zasady obsługi projektów. W zaawansowanym stopniu poznał historię kulturową Europy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień społecznych, wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych właściwych dla Unii Europejskiej. Zna podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działań społeczno-kulturowych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej (prawa autorskiego) i przemysłowe, a także zasady działania instytucji i organizacji kulturowych i społecznych, krajowych oraz europejskich. Potrafi rozpoznać wybrane mechanizmy działalności instytucji kulturowych i społecznych, krajowych i europejskich; zinterpretować je oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę, z zastosowaniem odpowiednich metod, technik i strategii, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Jest w stanie skutecznie komunikować się, wykorzystując podstawową wiedzę specjalistyczną z zakresu dziedzin nauki właściwych dla studiów europeistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień społecznych, wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich. Potrafi brać udział w dyskusji, przedstawiać różne stanowiska i poglądy, argumentować, negocjować, wyciągać wnioski, oceniać różne stanowiska i poglądy; wskazywać, analizować i wyjaśniać podstawowe przyczyny, warunki i konsekwencje procesów i zjawisk społecznych. Absolwent umie przygotowywać i obsługiwać projekty badawcze i użytkowe, pozyskiwać środki na realizację projektów, formułować i rozwiązywać problemy dotyczące podstawowych mechanizmów działalności instytucji kulturowych i społecznych oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów. Potrafi także posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 oraz innym wybranym językiem nowożytnym na poziomie co najmniej B2. Absolwent jest przygotowany do uznawania znaczenia dziedzictwa kulturowego Europy i podejmowania działań na rzecz jego rozwoju, uznawania znaczenia wiedzy w pracy indywidualnej i korzystania z opinii ekspertów, uznawania znaczenia roli procesów społecznych i kulturowych, a także ich konsekwencji dla kraju, Europy i Unii Europejskiej. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w inicjowaniu działań w polu społecznym i kulturowym z uwzględnieniem interesu publicznego. Jest gotowy do podjęcia pracy w różnego rodzaju zakładach pracy (podmioty gospodarcze, urzędy, instytucje rządowe i pozarządowe) w kraju i za granicą, a także myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.