Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Europeistyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: F-EU-LS
  Nazwa: Europeistyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Europeistyka
Kierunki do
wyboru:
Europeistyka Mobilność społeczna
Europeistyka Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
Europeistyka Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

I semestr, Europeistyka
II semestr, Europeistyka
III semestr, Europeistyka
IV semestr, Europeistyka
V semestr, Europeistyka
VI semestr, Europeistyka
II semestr, Mobilność społeczna
III semestr, Mobilność społeczna
IV semestr, Mobilność społeczna
V semestr, Mobilność społeczna
VI semestr, Mobilność społeczna
II semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
III semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
IV semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
V semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
VI semestr, Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
II semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
III semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
IV semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
V semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
VI semestr, Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Europeistyka
Uprawnienia zawodowe:

Europeistyka studia I stopnia, profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku europeistyka (ang. European Studies) studiów I stopnia o profilu praktycznym osiągnął kierunkowe efekty uczenia się w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określone zgodnie z 6 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent zdobył wykształcenie właściwe dla kierunku europeistyka w wybranym zakresie nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych. Zna historię Unii Europejskiej, rozumie procesy ją kształtujące, jest gotowy do działań na rzecz jej rozwoju w oparciu o naukowe podejście oraz zgodnie z zasadami tolerancji i demokracji. Zna rolę Polski w strukturach Unii Europejskiej. Posiada określoną wiedzę praktyczną i kompetencje przydatne w pracy zawodowej, w szczególności w zakresie metod przygotowania projektów badawczych i użytkowych, metody pozyskiwania środków na realizację projektów oraz zasad ich obsługi. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w inicjowaniu działań o charakterze społecznym i kulturowym z uwzględnieniem interesu publicznego. Posiada umiejętności przydatne: w autoprezentacji i wystąpieniach publicznych, w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, samodzielnym podejmowaniu działań i myśleniu strategicznym, przy współpracy i pełnieniu roli przywódcy w zespole. Jest gotowy do podjęcia pracy w różnego rodzaju zakładach pracy (podmioty gospodarcze, urzędy, instytucje rządowe i pozarządowe) w kraju i za granicą, a także do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Absolwent jest gotowy do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku europeistyka lub na kierunkach pokrewnych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.