Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: F-KS-LS
Nazwa: Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Kreatywność społeczna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat-Kreatywność społeczna
Uprawnienia zawodowe:

Sylwetka absolwenta kierunku kreatywność społeczna

studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia stacjonarne

Absolwent kierunku kreatywność społeczna studia I stopnia profil ogólnoakademicki dysponuje wiedzą humanistyczną i społeczną na temat kreatywności społecznej oraz praktycznymi umiejętnościami i technikami kreatywnego działania – między innymi z zakresu szeroko pojętej filozofii praktycznej, podstaw psychologii, wiedzy o kulturach i religiach, socjologii sfery publicznej, antropologii pragmatycznej, psychologii osobowości i motywacji, podmiotowości w filozofii współczesnej, filozofii działania kreatywnego, psychologii kreatywności, etyki praktycznej, estetyki performatywnej, podstaw prakseologii, zasad partycypacji społecznej, treningu kreatywności i komunikacji, zarządzania informacją, przygotowywania tekstów użytkowych, technik wystąpień publicznych, socjotechnik, technologii informatycznych, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, emisji głosu. Absolwent kierunku kreatywność społeczna dysponuje wiedzą o tradycji kulturowej, o funkcjonowaniu wartości w praktyce społecznej oraz jest świadomy zasad i kierunków działania w różnych wymiarach sfery publicznej.

Jest przygotowany nie tylko do zarządzania zastanym kapitałem społecznym, lecz także do sprawnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach mających na celu współkreowanie i świadome podwyższanie jakości życia publicznego. Swoje konkretne umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne absolwent ukształtował także w trakcie praktyk zawodowych realizowanych w instytucjach kulturalnych i publicznych.

Dysponując podstawowym i ogólnym wykształceniem humanistyczno-społecznym oraz posiadając kreatywne umiejętności praktyczne, absolwent kierunku kreatywność społeczna jest przygotowany do konkretyzacji swych kompetencji na studiach drugiego stopnia w szczegółowych dyscyplinach humanistycznych i społecznych. Jest przygotowany do pracy zawodowej między innymi w charakterze kreatora, organizatora i rzecznika instytucji i relacji publicznych, animatora oddolnych ruchów społecznych, lidera ruchów społecznych, jak również w tych wszystkich zawodach, w których ceni się innowacyjne i twórcze podejście do podejmowanych zawodowych zadań. Umiejętność kreatywnego działania, wsparta na wiedzy humanistycznej i społecznej, stanowi ważny atut określający pozycję absolwenta na dynamicznym i otwartym na poszukiwanie nowych rozwiązań (także wytwarzającym nowe profesje) rynku pracy.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)