Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Socjologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: F-S2-LS
  Nazwa: Socjologia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Socjologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Socjologia
II semestr, Socjologia
III semestr, Socjologia
IV semestr, Socjologia
V semestr, Socjologia
VI semestr, Socjologia

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Socjologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy również innych nauk społecznych. Posiada umiejętności pracy zespołowej i organizowania pracy innych osób. Umie komunikować się z otoczeniem. Zdobyte umiejętności potrafi wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, a także gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz pisemnego i ustnego przekazywania wiedzy. Dysponuje wystarczającymi kompetencjami by przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających. Potrafi wykonywać analizy społeczne pod kątem odpowiednich adresatów, zdając sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Absolwent zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wyposażony w wiedzę i umiejętności z wybranej przez siebie specjalizacji: animacji kultury i komunikowania społecznego, rozwoju regionalnego, socjologii gospodarki, lokalnej polityki społecznej i zdrowia publicznego oraz analityk jakości usług jest przygotowany do wykonywania zawodu socjologa na wielu stanowiskach związanych z funkcjonowaniem instytucji i struktur życia społecznego.

Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit o charakterze opiekuńczym i pomocowym, promowania kultury, oświatowych i gospodarczych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.