Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: F-S2-LS
Nazwa: Socjologia, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Socjologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Socjologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy również innych nauk społecznych. Posiada umiejętności pracy zespołowej i organizowania pracy innych osób. Umie komunikować się z otoczeniem. Zdobyte umiejętności potrafi wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, a także gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz pisemnego i ustnego przekazywania wiedzy. Dysponuje wystarczającymi kompetencjami by przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających. Potrafi wykonywać analizy społeczne pod kątem odpowiednich adresatów, zdając sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Absolwent zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wyposażony w wiedzę i umiejętności z wybranej przez siebie specjalizacji: animacji kultury i komunikowania społecznego, rozwoju regionalnego, socjologii gospodarki, lokalnej polityki społecznej i zdrowia publicznego oraz analityk jakości usług jest przygotowany do wykonywania zawodu socjologa na wielu stanowiskach związanych z funkcjonowaniem instytucji i struktur życia społecznego.

Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit o charakterze opiekuńczym i pomocowym, promowania kultury, oświatowych i gospodarczych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)