Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: F-K-LS
Nazwa: Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Kognitywistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Kognitywistyka Sztuczna inteligencja i logika
Kognitywistyka Znak, język i komunikacja
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Kognitywistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku kognitywistyka studia I stopnia posiada ogólne interdyscyplinarne przygotowanie w zakresie nauk o poznaniu, w tym wiedzę z zakresu filozofii umysłu, teorii poznania i komunikacji, językoznawstwa kognitywnego i semiotyki, psychologii poznawczej i neuronauki oraz informatyki i sztucznej inteligencji. Wiedza ogólna absolwenta obejmuje znajomość różnych podejść do umysłu człowieka jako ucieleśnionego, usytuowanego systemu poznawczego.

Absolwent potrafi wyróżniać, opisywać i analizować wybrane procesy poznawcze: percepcję, uwagę, pamięć, język i komunikację, rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie, działanie - z perspektywy psychologii poznawczej i neuronauki.

Absolwent ma wiedzę w zakresie modelowania wybranych zdolności poznawczych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. W szczególności potrafi analizować człowieka jako naturalny system wymieniający informacje z innymi ludźmi, maszynami i środowiskiem.

Absolwent posiada rozwinięte umiejętności w zakresie analizy i krytycznej oceny wypowiedzi językowych oraz formułowania wypowiedzi argumentacyjnych i perswazyjnych. Posiada wiedzę z ogólnej metodologii nauk oraz wiedzę i umiejętności w zakresie metodologii wybranego obszaru badań nad poznaniem. Umie przygotować od strony formalno-redakcyjnej tekst naukowy.

Absolwent posługuje się sprawnie nowymi technologiami informatycznymi zarówno na poziomie systemów operacyjnych, jak i aplikacji użytkowych. Posiada także elementarne umiejętności programowania.

Absolwent posiada bardzo dobrą znajomość praktyczną języka angielskiego, w szczególności w obszarach związanych z kierunkiem studiów.

Absolwent potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym: potrafi korzystać z wiedzy i doświadczeń innych ludzi oraz wnosi własny wkład. Potrafi dostosować język komunikacji do poziomu wiedzy i umiejętności różnych odbiorców.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia aktywności zawodowej w jednym z trzech obszarów: design, media lub Big Data.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)