Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
Analiza danych ZAKRES (1)
Archiwistyka ZAKRES (1)
Arteterapia ZAKRES (1)
Asystent rodziny ZAKRES (1)
Emisja głosu ZAKRES (1)
Etyka ZAKRES (1)
fizyka ZAKRES (1)
Fotografia ZAKRES (1)
malarstwo ZAKRES (1)
Matematyka ZAKRES (1)
Muzealnictwo ZAKRES (1)
Muzykoterapia ZAKRES (1)
Public relations ZAKRES (1)
Radioekologia ZAKRES (1)
Terapia widzenia ZAKRES (1)
international Relations (1)
stosunki międzynarodowe (4)
stosunki międzynarodowe (1)
administracja (5)
administracja publiczna (4)
Agrochemia
analityka gospodarcza (2)
anglistyka (3)
animacja kultury (2)
Archeologia (2)
Architektura informacji (1)
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (2)
bałkanistyka (1)
bezpieczeństwo narodowe (4)
bezpieczeństwo wewnętrzne (4)
biologia (3)
biochemia SPECJALIZACJA
mikrobiologia SPECJALIZACJA
biotechnologia (3)
chemia (7)
chemia techniczna (2)
Doctoral programme in political science (1)
Doctoral Studies in Literature and Linguistics (1)
Dyrygentura
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (4)
e-edytorstwo i techniki redakcyjne (1)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (2)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (2)
Edukacja i terapia (1)
ekonomia (6)
English Studies (1)
Etnologia (1)
Europeistyka (2)
filologia (27)
nauczycielska SPECJALIZACJA
filologia polska (11)
Filozofia (4)
kultury azjatyckie SPECJALIZACJA
Filozoficzno-historyczny
finanse i rachunkowość (4)
fizjoterapia (2)
fizjoterapia jednolite magisterskie (2)
fizyka (7)
fizyka techniczna (3)
geografia (4)
geoinformatyka (2)
germanistyka (2)
Glottodydaktyka polonistyczna (1)
gospodarka przestrzenna (2)
Grafika (2)
historia (8)
historia /nie specj./ SPECJALIZACJA
historia (8)
Iberystyka (1)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (5)
informacja w e-społeczeństwie (1)
informatologia stosowana (1)
informatyka (5)
International Doctoral Studies in Physics (1)
inżynieria nowoczesnych materiałów (3)
Jazz i muzyka estradowa (3)
Jazz i muzyka estradowa
Językoznawstwo i literaturoznawstwo
Kognitywistyka (2)
Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy (1)
Kreatywność społeczna (1)
kulturoznawstwo (7)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
logistyka (4)
logopedia z audiologią (3)
Malarstwo (1)
matematyka (4)
matematyka i finanse (1)
matematyka w finansach (2)
Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne (4)
Międzykierunkowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze (1)
Nauczanie geografii (1)
Nauki o mediach (2)
Nauki o polityce (2)
Nauki o polityce w języku angielskim (1)
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (1)
ochrona środowiska (2)
pedagogika (6)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (4)
pedagogika specjalna (4)
politologia (4)
Polityka spraw publicznych (1)
praca socjalna (5)
prawno-biznesowy (2)
prawno-menedżerski (2)
prawo (5)
produkcja medialna (3)
psychologia (5)
public relations i doradztwo medialne (2)
romanistyka (2)
nauczycielska SPECJALIZACJA
tłumaczeniowa SPECJALIZACJA
rusycystyka (2)
Socjologia (8)
Społeczeństwo informacyjne (1)
Studia historyczno-dyplomatyczne
studia wschodnioeuropejskie (2)
Systemy Informacji Geograficznej w praktyce (1)
Systemy informacji geograficznej w praktyce (1)
technologie cyfrowe w animacji kultury (3)
Tourism Management (1)
tourism management
Translacja konferencyjna (1)
turystyka historyczna (2)
turystyka i rekreacja (4)
ukrainistyka (2)
zarządzanie (5)
zarządzanie i marketing
Zarządzanie w politykach publicznych (1)
Kolorem ozaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#