Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
Analiza danych ZAKRES (1)
Archiwistyka ZAKRES (1)
Arteterapia ZAKRES
Etyka ZAKRES (1)
fizyka ZAKRES (1)
Fotografia ZAKRES
malarstwo ZAKRES (1)
Matematyka ZAKRES (1)
Muzealnictwo ZAKRES (1)
Muzykoterapia ZAKRES (2)
International Relations (2)
stosunki międzynarodowe (4)
administracja (5)
Administracja publiczna (1)
administracja publiczna (4)
Agrochemia
analityka gospodarcza (3)
anglistyka (2)
animacja kultury (1)
animacja kultury (2)
archeologia (2)
architektura informacji (2)
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (2)
bałkanistyka (1)
bezpieczeństwo narodowe (4)
bezpieczeństwo wewnętrzne (4)
biologia (3)
biochemia SPECJALIZACJA
mikrobiologia SPECJALIZACJA
biotechnologia (3)
chemia (4)
chemia techniczna (2)
Doctoral programme in political science (1)
Doctoral Studies in Literature and Linguistics (1)
Dyrygentura
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (4)
e-edytorstwo i techniki redakcyjne (1)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (2)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (2)
Edukacja i terapia (1)
ekonomia (5)
English Studies (1)
Etnologia (1)
Europeistyka (2)
filologia (16)
nauczycielska SPECJALIZACJA
filologia polska (7)
Filozofia (3)
kultury azjatyckie SPECJALIZACJA
Filozoficzno-historyczny
finanse i rachunkowość (4)
fizjoterapia (2)
fizjoterapia jednolite magisterskie (1)
fizyka (5)
fizyka techniczna (3)
geografia (4)
geoinformatyka (3)
germanistyka (2)
glottodydaktyka polonistyczna (1)
gospodarka przestrzenna (2)
Grafika (2)
Graphic Arts (1)
hispanistyka (2)
historia (6)
historia /nie specj./ SPECJALIZACJA
iberystyka (1)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (1)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, organizacja i zarządzanie biblioteką
informacja w e-społeczeństwie (1)
informatologia stosowana (1)
informatyka (3)
International Doctoral Studies in Physics (1)
inżynieria nowoczesnych materiałów (3)
Jazz i muzyka estradowa (2)
Jazz i muzyka estradowa
Językoznawstwo i literaturoznawstwo
Kognitywistyka (2)
Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy (1)
Kreatywność społeczna (1)
kryminologia (4)
kulturoznawstwo (5)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
lingwistyka stosowana (2)
logistyka (4)
logopedia z audiologią (3)
Malarstwo (2)
matematyka (4)
matematyka i finanse
matematyka w finansach (2)
Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne
Międzykierunkowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii (1)
Nauczanie geografii (1)
Nauczanie matematyki i informatyki (3)
Nauki o mediach (1)
Nauki o polityce (2)
Nauki o polityce w języku angielskim (1)
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (1)
ochrona środowiska (2)
pedagogika (6)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (6)
pedagogika specjalna (6)
politologia (3)
Polityka spraw publicznych
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie
portugalistyka (1)
portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie (1)
praca socjalna (4)
Praca socjalna (1)
prawno-administracyjny (4)
prawno-biznesowy (2)
prawno-menedżerski (2)
prawo (5)
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego
prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej (1)
produkcja medialna (3)
psychologia (5)
public relations i doradztwo medialne (1)
public relations i zarządzanie informacją (1)
Public Relations i zarządzanie informacją
romanistyka (2)
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
tłumaczeniowa SPECJALIZACJA
tłumaczeniowa SPECJALIZACJA
rusycystyka (2)
Socjologia (6)
społeczeństwo informacyjne (2)
Stosunki międzynarodowe (1)
Studia historyczno-dyplomatyczne
studia wschodnioeuropejskie (2)
Systemy Informacji Geograficznej w praktyce
Systemy informacji geograficznej w praktyce (1)
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (1)
filozofia DYSCYPLINA
historia DYSCYPLINA
językoznawstwo DYSCYPLINA
literaturoznawstwo DYSCYPLINA
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (1)
ekonomia i finanse DYSCYPLINA
nauki prawne DYSCYPLINA
pedagogika DYSCYPLINA
psychologia DYSCYPLINA
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (1)
matematyka DYSCYPLINA
nauki biologiczne DYSCYPLINA
nauki chemiczne DYSCYPLINA
nauki fizyczne DYSCYPLINA
technologie cyfrowe w animacji kultury (3)
tourism management (1)
Translacja konferencyjna (1)
turystyka historyczna (2)
turystyka i rekreacja (4)
ukrainistyka (2)
wychowanie fizyczne (2)
zarządzanie (5)
zarządzanie i marketing
Zarządzanie w politykach publicznych (1)
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#