Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
stosunki międzynarodowe (4)
administracja (5)
Administracja i zarządzanie publiczne (1)
administracja publiczna (1)
administracja publiczna (4)
Agrochemia
analityka gospodarcza (3)
anglistyka (2)
animacja kultury (3)
archeologia (2)
architektura informacji (2)
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (2)
bałkanistyka
bezpieczeństwo narodowe (4)
Bezpieczeństwo radiacyjne (1)
bezpieczeństwo wewnętrzne (4)
biologia (3)
biotechnologia (3)
business analytics (1)
chemia (4)
chemia techniczna (2)
data science (1)
Doctoral programme in political science (1)
Doctoral Studies in Literature and Linguistics (1)
Dyrygentura
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (4)
e-edytorstwo i techniki redakcyjne (2)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (2)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (2)
Edukacja i terapia (1)
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela
Ekobiznes
ekonomia (5)
English Studies
Etnologia
Europeistyka (2)
filologia (2)
filologia polska (4)
Filozofia (3)
Filozoficzno-historyczny
finanse i rachunkowość (4)
fizjoterapia (3)
fizyka (5)
fizyka techniczna (3)
Geoarcheologia (1)
geografia (4)
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe (1)
geoinformatyka (4)
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna (1)
germanistyka (2)
glottodydaktyka polonistyczna
gospodarka przestrzenna (2)
Grafika (2)
Graphic Arts (1)
hispanistyka (2)
historia (6)
iberystyka (1)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informacja w e-społeczeństwie
informatologia stosowana
informatyka (3)
International Doctoral Studies in Physics (1)
international relations (2)
inżynieria nowoczesnych materiałów (3)
Inżynieria światłowodowa (1)
IT Cyber Security (1)
Italianistyka
Jazz i muzyka estradowa
Jazz i muzyka estradowa (3)
Jazz i muzyka estradowa
Językoznawstwo i literaturoznawstwo
Kognitywistyka (2)
Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy (1)
Kreatywność i projektowanie społeczne (1)
Kreatywność społeczna (1)
kryminologia (4)
kulturoznawstwo (3)
lingwistyka stosowana (2)
logistyka (4)
logopedia z audiologią (3)
Malarstwo (1)
matematyka (4)
matematyka i finanse
matematyka w finansach (2)
Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne
Międzykierunkowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (1)
Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii (1)
Migracje i mobilność
Nauczanie geografii (1)
Nauczanie matematyki i informatyki (3)
Nauki o mediach (1)
Nauki o polityce (2)
Nauki o polityce w języku angielskim (1)
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (1)
nowe media (1)
Ochrona i zarządzanie środowiskiem
ochrona środowiska (2)
pedagogika (6)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (6)
Pedagogika resocjalizacyjna (2)
pedagogika specjalna (6)
politologia (3)
Polityka spraw publicznych
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie (1)
portugalistyka (1)
portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie (1)
praca socjalna (5)
prawno-administracyjny (4)
prawno-biznesowy (2)
prawno-menedżerski (2)
prawo (5)
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego
prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej (1)
produkcja medialna (3)
psychologia (5)
public relations i doradztwo medialne (1)
public relations i zarządzanie informacją (1)
romanistyka (2)
Rozwój zasobów ludzkich (1)
rusycystyka (2)
Socjologia (6)
społeczeństwo informacyjne (2)
Staż (1)
Stosunki międzynarodowe (1)
Studia historyczno-dyplomatyczne
Studia śródziemnomorskie-podróże historyczne (1)
studia wschodnioeuropejskie (2)
Stypendium Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
Systemy Informacji Geograficznej w praktyce
Systemy informacji geograficznej w praktyce (1)
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (1)
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (1)
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (1)
Technical physics
Techniki kryminalistyczne (1)
technologie cyfrowe w animacji kultury (2)
tourism management (1)
Translacja konferencyjna
turystyka historyczna (3)
turystyka i rekreacja (4)
ukrainistyka (2)
wychowanie fizyczne (2)
zarządzanie (5)
zarządzanie i marketing
Zarządzanie w politykach publicznych (1)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)