Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Matematyka, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MFI-M-2S
  Nazwa: Matematyka, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: matematyka
Kierunki do
wyboru:
matematyka biomatematyka
matematyka specjalność finansowa i ubezpieczeniowa
matematyka specjalność informatyczna
matematyka statystyczna analiza danych
matematyka zastosowania matematyki
Jednostki: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Matematyka
II semestr, Matematyka
III semestr, Matematyka
IV semestr, Matematyka

Pozostałe toki nauczania

I semestr, biomatematyka
II semestr, biomatematyka
III semestr, biomatematyka
IV semestr, biomatematyka
I semestr, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
II semestr, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
III semestr, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
IV semestr, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
I semestr, informatyczna
II semestr, informatyczna
III semestr, informatyczna
IV semestr, informatyczna
I semestr, nauczycielska: matematyka z informatyką
II semestr, nauczycielska: matematyka z informatyką
III semestr, nauczycielska: matematyka z informatyką
IV semestr, nauczycielska: matematyka z informatyką
I semestr, statystyczna analiza danych
II semestr, statystyczna analiza danych
III semestr, statystyczna analiza danych
IV semestr, statystyczna analiza danych
I semestr, zastosowania matematyki
II semestr, zastosowania matematyki
III semestr, zastosowania matematyki
IV semestr, zastosowania matematyki

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Matematyka
Magisterium - Matematyka
Magisterium - Matematyka
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia: - 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków orazpoziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia,by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166).Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta,treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a takżezalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.