Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: POL-BN-2N
Nazwa: Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: bezpieczeństwo narodowe
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
bezpieczeństwo narodowe cyberbezpieczeństwo
bezpieczeństwo narodowe zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Bezpieczeństwo Narodowe
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe posiada ogólną wiedzę wielodyscyplinarną z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i prawnych tworzącą podbudowę rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego i jego zakresów. Rozumie i umie analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem, jego zagrożeniami i im zapobiegać w skali globalnej, europejskiej, państwowej i lokalnej. Posiada podstawową wiedzę na temat działań państwa na rzecz bezpieczeństwa na poziomie wewnętrznym i międzynarodowym. Zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania bezpieczeństwem. Posiada umiejętności zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa narodowego. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Jest w stanie zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Umie kierować małymi zespołami ludzkimi oraz komunikować się z otoczeniem. Absolwent ma opanowany nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych, państwowych i instytucjach międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)