Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Politologii i Dziennikarstwa - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
International Relations International Relations, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim POL-IRA-2S
International relations,studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim POL-IRA-LS
stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne I stopnia POL-SM-LN
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne II stopnia POL-SM-2N
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia POL-SM-LS
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia POL-SM-2S
Administracja publiczna Administracja publiczna, stacjonarne II stopnia POL-ADP-2S
Doctoral programme in political science Doctoral programme in political science POL-DPPS-3S
Marketing internetowy i brokering informacji Marketing internetowy i brokering informacji, niestacjonarne podyplomowe POL-!MIBI-P
Nauki o mediach Nauki o mediach III stopnia stacjonarne POL-NM-3S
Nauki o polityce Nauki o polityce, niestacjonarne III stopnia POL-PO-3N
Nauki o polityce, stacjonarne III stopnia POL-PO-3S
Nauki o polityce w języku angielskim Nauki o polityce w języku angielskim, stacjonarne III stopnia POL-POA-3S
Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne II stopnia POL-IR-2S
administracja publiczna Politologia, stacjonarne I stopnia POL-PO0-LS
bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne I stopnia POL-BN-LN
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia POL-BN-2N
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia POL-BN-LS
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia POL-BN-2S
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne I stopnia POL-D-LN
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne II stopnia POL-D-2N
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia POL-D-LS
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia POL-D-2S
politologia Politologia, stacjonarne I stopnia POL-PO0-LS
Politologia, stacjonarne I stopnia POL-PO-LS
Politologia, stacjonarne II stopnia POL-PO-2S
produkcja medialna Produkcja medialna, niestacjonarne pierwszego stopnia POL-PM-LN
Produkcja medialna, stacjonarne I stopnia POL-PM-LS
Produkcja medialna, studia stacjonarne drugiego stopnia POL-PM-2S
public relations i zarządzanie informacją Public relations i zarządzanie informacją, stacjonarne I stopnia POL-PRZ-LS
społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne, stacjonarne I stopnia POL-SI-LS
Społeczeństwo informacyjne, stacjonarne II stopnia POL-SI-2S
studia wschodnioeuropejskie Studia wschodnioeuropejskie, stacjonarne I stopnia POL-SWE-LS
Studia wschodnioeuropejskie, stacjonarne II stopnia POL-SWE-2S

pokaż wszystkie kierunki studiów