Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Politologia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: POL-PO-2S
  Nazwa: Politologia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: politologia
Kierunki do
wyboru:
politologia administracja publiczna
politologia dziennikarstwo
politologia doradztwo polityczne i medialne
politologia przywództwo polityczne
politologia społeczeństwo informacyjne
politologia samorząd i polityka lokalna
Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, administracja publiczna
II semestr, administracja publiczna
III semestr, administracja publiczna
IV semestr, administracja publiczna

Pozostałe toki nauczania

I semestr, Politologia
II semestr, Politologia
III semestr, Politologia
IV semestr, Politologia
I semestr, dziennikarstwo
II semestr, dziennikarstwo
III semestr, dziennikarstwo
IV semestr, dziennikarstwo
I semestr, doradztwo polityczne i medialne
II semestr, doradztwo polityczne i medialne
III semestr, doradztwo polityczne i medialne
IV semestr, doradztwo polityczne i medialne
I semestr, przywództwo polityczne
II semestr, przywództwo polityczne
III semestr, przywództwo polityczne
IV semestr, przywództwo polityczne
I semestr, społeczeństwo informacyjne
II semestr, społeczeństwo informacyjne
III semestr, społeczeństwo informacyjne
IV semestr, społeczeństwo informacyjne
I semestr, samorząd i polityka lokalna
II semestr, samorząd i polityka lokalna
III semestr, samorząd i polityka lokalna
IV semestr, samorząd i polityka lokalna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Politologia
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.