Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: POL-D-2N
Nazwa: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne II stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo on-line
dziennikarstwo i komunikacja społeczna public relations
dziennikarstwo i komunikacja społeczna redaktorska
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał nowoczesne wykształcenie uniwersyteckie. Posiada pogłębioną wiedzę specjalistyczną w zakresie funkcjonowania mediów, zarządzania mediami, uwarunkowań międzynarodowych i kulturowych komunikowania społecznego. Absolwent zdobył wiedzę i umiejętności predystynujące do wykonywania zawodów związanych z komunikowaniem publicznym. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent posiada wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności umożliwiające funkcjonalne wykorzystanie Public Relations w komunikowaniu społecznym. Znajomość uwarunkowań styku mediów i PR pozwala Absolwentowi zwiększyć efektywność zarządzania informacją.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)