Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: POL-SM-2N
  Nazwa: Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: stosunki międzynarodowe
Kierunki do
wyboru:
stosunki międzynarodowe projekty międzynarodowe
stosunki międzynarodowe pozaeuropejskie studia regionalne
stosunki międzynarodowe dyplomacja
Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Stosunki międzynarodowe
II semestr, Stosunki międzynarodowe
III semestr, Stosunki międzynarodowe
IV semestr, Stosunki międzynarodowe

Pozostałe toki nauczania

II semestr, projekty międzynarodowe
III semestr, projekty międzynarodowe
IV semestr, projekty międzynarodowe
II semestr, pozaeuropejskie studia regionalne
III semestr, pozaeuropejskie studia regionalne
IV semestr, pozaeuropejskie studia regionalne
II semestr, dyplomacja
III semestr, dyplomacja
IV semestr, dyplomacja

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Stosunki międzynarodowe
Magisterium - Stosunki międzynarodowe
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał ogólne, humanistyczne wykształcenie uniwersyteckie oraz zdobył usystematyzowaną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz.1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.( Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407).Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.