Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe Media, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: POL-NEWM-2N
Nazwa: Nowe Media, niestacjonarne II stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: nowe media
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
nowe media social media
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 22/23L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Nowe Media (od 24/25L)
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku nowe media jest profesjonalnie przygotowany do pracy zarówno w środowisku nowych mediów, agencjach reklamowych i marketingowych, jak i w firmach doradczych i konsultingowych. Absolwent może także podjąć zatrudnienie w działach komunikacji społecznej instytucji, przedsiębiorstw czy organizacji w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym.

Absolwent kierunku potrafi dostosować działalność medialną do możliwości rozwijających się technologii komunikacyjnych oraz narzędzi ją wspierających tj. mediów społecznościowych, aplikacji, wirtualnej rzeczywistości. Posiada umiejętności związane z copywritingiem, dostosowaniem contentu do kanałów komunikacji, językiem mediów cyfrowych, weryfikacją informacji (przeciwdziałaniem dezinformacji), specyfiką dziennikarstwa internetowego, wizualizacją danych, komunikacją wizerunkową i zarządzaniem marką.

Absolwent kierunku posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu nowych mediów w wymiarach: społecznym, kulturowym, technologicznym. Realizowany program pozwolił Absolwentowi posiąść między innymi wiedzę teoretyczną z zakresu obszarów nauk społecznych/humanistycznych: nauk o komunikacji społecznej i mediach, marketingu i zarządzania, filozofii mediów, prawa, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych oraz kultury cyfrowej. Absolwent zna specyfikę branży nowych mediów i posiada niezbędne na rynku pracy kompetencje związane z: tworzeniem contentu w nowych mediach, posługiwaniem się narzędziami online w komunikacji wizerunkowej, zarządzaniem mediami społecznościowymi, projektowaniem i realizacją kampanii public relations w nowych mediach, strategiami marketingowymi, posługiwaniem się językiem adekwatnym do mediów cyfrowych. Absolwent potrafi tworzyć różnorodne treści medialne, informacyjne i audiowizualne z wykorzystaniem różnorodnych form i gatunków medialnych. Posiada kompetencje umożliwiające weryfikację informacji w sieci, w celu unikania niezamierzonej dezinformacji.

Poprzez realizację proponowanych specjalności Absolwenci rozwinęli swój warsztat praktyczny w kierunku komunikacji wizerunkowej lub social mediów. W ramach zaplanowanych przedmiotów poznali praktyczne narzędzia tworzenia przekazów charakterystycznych dla obranej ścieżki rozwoju (design communication, warsztat copywritera, warsztat storytellingu, komunikacja wizualna, techniki kreowania wizerunku, social media marketing, komunikacja w social mediach, marketing interaktywny, influencer marketing, user experience). Absolwent jest przygotowany do realizacji wyzwań zawodowych oraz potrafi wykorzystywać myślenie projektowe w praktyce.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w domach mediowych, redakcjach czasopism i mediów elektronicznych, instytucjach kultury (np. muzea, galerie), agencjach reklamowych i brandingowych, agencjach PR, departamentach komunikacji marketingowej jednostek administracyjnych, biurach prasowych, działach personalnych i HR instytucji, organizacjach non-profit, w zespołach opracowujących wizualizację big data, w zespołach produkcji treści, sklepach internetowych, agencjach SEM/SEO. Ponadto Absolwent kierunku jest przygotowany do samozatrudnienia jako influencer, youtuber, vloger, podcaster, streamer, a także do oferowania swoich usług innym podmiotom.

Absolwent kierunku nowe media odnajdzie się na rynku pracy w różnorodnych funkcjach i branżach wymagających projektowania i prowadzenia sprawnych kampanii wizerunkowych, medialnych i komunikacyjnych, a w szczególności jako:

• doradca wizerunkowy różnych podmiotów: organizacji, instytucji, przedsiębiorstw;

• doradca w zakresie komunikacji w firmach i w instytucjach;

• specjalista w zakresie kreowania wizerunku osób publicznych w nowych mediach;

• pracownik agencji marketingowych, reklamowych, public relations;

• pracownik działów marketingowych różnych organizacji i firm;

• trener kreowania wizerunku, skutecznej komunikacji i zarządzania social mediami;

• specjalista z zakresu komunikacji wizerunkowej;

• specjalista zarządzania mediami społecznościowymi;

• copywriter i content writer.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej, rozwijając swoje zainteresowania w wybranym przez siebie kierunku.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)