Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

International Relations, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim

Informacje o programie studiów

  Kod: POL-IRA-2S
  Nazwa: International Relations, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie , 4 semestry
Kierunki: International Relations
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, International Relations
II semestr International realtions, specjalność Central and Eastern European Studies
III semestr International relations, specjalność Central and Eastern European Studies
IV semestr International relations, specjalność Central and Eastern European Studies

Pozostałe toki nauczania

IV semestr International relations, specjalność Iniernational Institutions
II semestr International relations, specjalność Economic Diplomacy
III semestr International relations, specjalność Economic Diplomacy
IV semestr International relations, specjalność Economic Diplomacy
II semestr International relations, specjalność International Institutions
III semestr International relations, specjalność International Institutions
IV semestr International relations, specjalność Economic Diplomacy
II semestr International relations, specjalność International Place Branding
III semestr International relations, specjalność International Place Branding
IV semestr International relations, specjalność International Place Branding

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - International relations
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształceniadla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.