Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public relations i zarządzanie informacją, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: POL-PRZ-LS
Nazwa: Public relations i zarządzanie informacją, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: public relations i zarządzanie informacją
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat-Public Relations i Zarządzanie Informacją
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów licencjackich na kierunku „Public relations i zarządzanie informacją” to profesjonalista przygotowany do pracy zarówno w agencjach public relations, reklamowych i marketingowych, jak i w firmach doradczych i konsultingowych. Absolwent będzie mógł także podjąć zatrudnienie w działach komunikacji społecznej instytucji, przedsiębiorstw czy organizacji w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym. W przypadku posiadania specjalizacji w innej dziedzinie lub prowadzenia własnego biznesu pozyska i udoskonali kompetencje niezbędne do kreowania i komunikowania marki, a także pozna nowoczesne narzędzia z zakresu kreowania i zarządzania wizerunkiem oraz zarządzania mediami społecznościowymi.

Realizowany program pozwoli studentowi posiąść między innymi wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych: nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o polityce, psychologii, socjologii, filozofii, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych. Najistotniejsze jednak w proponowanym procesie kształcenia są zajęcia o charakterze praktycznym, nakierowane na rozpoznanie specyfiki branży public relations i nabycie niezbędnych na rynku pracy kompetencji związanych z projektowaniem i realizacją kampanii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), efektywnego wykorzystywania adekwatnych instrumentów i narzędzi kreowania wizerunku, budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia różnorodnych tekstów medialnych, informacyjnych i wizerunkowych, projektowania i realizacji systemów komunikacji wizualnej, narzędzi analizowania danych, ewaluacji oraz oceny efektywności podejmowanych działań, wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności oraz budowanie świadomości etycznych i nieetycznych rozwiązań pr. Ważnym aspektem praktycznym będzie także umiejętność wykorzystania różnych typów mediów w komunikacji public relations i dostosowanie do ich specyfiki odpowiednich komunikatów oraz umiejętność wyszukiwania, pozyskiwania i analizowania informacji niezbędnych w procesie tworzenia kampanii, a także tworzenie i zarządzanie bazami danych. Nabyta przez absolwenta wiedza, kompetencje oraz świadomość społeczna będą osadzone w szerszej perspektywie komunikowania marketingowego oraz myślenia kreatywnego.

W ramach proponowanych specjalności Absolwenci będą mogli rozwijać swój warsztat praktyczny w kierunku zarządzania wizerunkiem lub zarządzania mediami społecznościowymi. W ramach proponowanych przedmiotów będą poznawać praktyczne narzędzia tworzenia przekazów charakterystycznych dla obranej ścieżki rozwoju. (fotoedycja; warsztat fotografii, warsztat copywritera, warsztat storytellingu, wizualizacja danych, event jako narzędzie public relations). Cenną innowacją jest wprowadzenie przedmiotu projektowania kampanii, który przygotowuje Absolwentów do realizacji realnych wyzwań zawodowych oraz nauczy wykorzystywania myślenia projektowego w praktyce.

Absolwent kierunku Public relations i zarządzanie informacją odnajdzie się na rynku pracy w różnorodnych funkcjach i branżach wymagających projektowania i prowadzenia sprawnych kampanii wizerunkowych, medialnych i komunikacyjnych, a w szczególności jako:

- doradca wizerunkowy różnych podmiotów: organizacji, instytucji, przedsiębiorstw;

-doradca w zakresie komunikacji w firmach i w instytucjach;

- specjalista w zakresie kreowania wizerunku osób publicznych (polityków, sportowców, aktorów);

- pracownik agencji marketingowych, reklamowych, public relations;

- pracownik działów marketingowych i pr różnych organizacji i firm;

- trener kreowania wizerunku, skutecznej komunikacji i zarządzania social mediami;

- rzecznik prasowy organizacji, instytucji lub firm;

- organizator wydarzeń specjalnych;

- specjalista z zakresu komunikacji z klientami i interesariuszami;

- specjalista z zakresu zarządzania wizerunkiem;

- specjalista zarządzania mediami społecznościowymi;

- specjalista zarządzania informacją;

- copywriter i content writer.

Absolwent będzie także przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej i oferowania swoich usług innym podmiotom.

Absolwent miałaby także możliwość podjęcia studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Nowe media oraz Produkcja Medialna, prowadzonych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS lub wybrać ścieżkę kształcenia na innych wydziałach UMCS (np. Wydziale Humanistycznym lub Ekonomicznym), rozwijając swoje zainteresowania w wybranym przez siebie kierunku.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)