Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Politologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: POL-PO0-LS
Nazwa: Politologia, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: politologia
politologia administracja publiczna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Politologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Politologia otrzymał wiedzę, umiejętności i kompetencje w ramach specjalności administracja publiczna. Uzyskał usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretyczną i praktyczną w obszarze mechanizmów funkcjonowania urzędów administracji rządowej i samorządowej, funduszy europejskich, oraz organizacji społecznych i politycznych. Został przygotowany do umiejętnego przewidywania i badania zjawisk społecznych zachodzących na globalnej, regionalnej i lokalnej arenie politycznej. Nabyte kwalifikacje umożliwią efektywne rozwiązywanie problemów zarządzania urzędami oraz obsługi obywateli. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego projektowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych województwa, powiatu lub gminy. Zna język obcy na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. Zdobyta wiedza pozwala na podjęcie pracy w różnych sektorach administracji publicznej, w organach samorządowych, biurach poselskich i partii politycznych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)