Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Politologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: POL-PO0-LS
  Nazwa: Politologia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: politologia
politologia administracja publiczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Politologia
II semestr, Politologia
III semestr, Politologia
IV semestr, Politologia
V semestr, Politologia
VI semestr, Politologia

Pozostałe toki nauczania

VI semestr, administracja publiczna

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Politologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Politologia otrzymał wiedzę, umiejętności i kompetencje w ramach specjalności administracja publiczna. Uzyskał usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretyczną i praktyczną w obszarze mechanizmów funkcjonowania urzędów administracji rządowej i samorządowej, funduszy europejskich, oraz organizacji społecznych i politycznych. Został przygotowany do umiejętnego przewidywania i badania zjawisk społecznych zachodzących na globalnej, regionalnej i lokalnej arenie politycznej. Nabyte kwalifikacje umożliwią efektywne rozwiązywanie problemów zarządzania urzędami oraz obsługi obywateli. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego projektowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych województwa, powiatu lub gminy. Zna język obcy na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. Zdobyta wiedza pozwala na podjęcie pracy w różnych sektorach administracji publicznej, w organach samorządowych, biurach poselskich i partii politycznych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.