Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Animacja kultury, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: PS-AN-2S
  Nazwa: Animacja kultury, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: animacja kultury
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Animacja kultury
II semestr, Animacja kultury
III semestr, Animacja kultury
IV semestr, Animacja kultury

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Animacja kultury
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury posiada gruntowne i uzupełnione do poziomu magisterskiego wykształcenie przygotowujące do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury oraz tworzenia organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną. Studia drugiego stopnia są bezpośrednią kontynuacją i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów studiów licencjackich kierunku Animacja kultury oraz kierunków pokrewnych (Pedagogika o specjalnościach: Animator i menedżer kultury, Animacja społeczno-kulturalna, Animacja kultury; Pedagogika kulturoznawcza; Kulturoznawstwo; Edukacja artystyczna itp.).

Podstawowym miejscem pracy Absolwenta są publiczne instytucje kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury, miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.). Absolwent posiada przygotowanie do pracy na różnych stanowiskach funkcjonujących w ramach różnorodnych struktur organizacyjnych (państwowych, samorządowych, społecznych, prywatnych). W toku studiów uzyskał również bogatą wiedzę na temat funkcjonowania Polski we Wspólnocie Europejskiej, polityki kulturalnej Unii oraz problematyki wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.