Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Animacja kultury, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: PS-AN-LS
  Nazwa: Animacja kultury, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: animacja kultury
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Animacja kultury
II semestr, multimedialna
III semestr, multimedialna
IV semestr, multimedialna
V semestr, multimedialna
VI semestr, multimedialna

Pozostałe toki nauczania

II semestr, Animacja kultury
III semestr, Animacja kultury
IV semestr, Animacja kultury
V semestr, Animacja kultury
VI semestr, Animacja kultury
II semestr, sceniczna
III semestr, sceniczna
IV semestr, sceniczna
V semestr, sceniczna
VI semestr, sceniczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Animacja kultury
Licencjat - Animacja kultury
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku – Animacja kultury jest przygotowany do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury, tworzenia placówek, organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną i podejmowania w nich pracy, a także do pracy w charakterze animatora tańca i teatru lub fotografii i filmu w różnych typach instytucji. Absolwent został równolegle przygotowywany do pracy na różnych stanowiskach, funkcjonujących w ramach różnorodnych struktur organizacyjnych (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych). W procesie kształcenia zwrócono również uwagę na funkcjonowanie Polski w strukturach UE, a w związku z tym na kwestie polityki kulturalnej Unii oraz problematykę wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy przede wszystkim w:

- urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;

- państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);

- innych instytucjach i placówkach , gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe); fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych; prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;

- samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;

- innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.