Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: PS-PS-MS
  Nazwa: Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5-letnie
Kierunki: psychologia
Kierunki do
wyboru:
psychologia kliniczna i neuropsychologia
psychologia psychologia kliniczna i neuropsychologia
psychologia psychologia społeczna
psychologia psychologia rodziny
psychologia społeczna
Jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Psychologia
II semestr, Psychologia
III semestr, Psychologia
IV semestr, Psychologia
V semestr, Psychologia
VI semestr, Psychologia
VII semestr, Psychologia
VIII semestr, Psychologia
IX semestr, Psychologia
X semestr, Psychologia

Pozostałe toki nauczania

VI semestr, psychologia kliniczna i neuropsychologia
VII semestr, psychologia kliniczna i neuropsychologia
VIII semestr, psychologia kliniczna i neuropsychologia
IX semestr, psychologia kliniczna i neuropsychologia
X semestr, psychologia kliniczna i neuropsychologia
VI semestr, kliniczna i neuropsychologia
VII semestr, kliniczna i neuropsychologia
VIII semestr, kliniczna i neuropsychologia
IX semestr, kliniczna i neuropsychologia
X semestr, kliniczna i neuropsychologia
VI semestr, psychologia rodziny
VII semestr, psychologia rodziny
VIII semestr, psychologia rodziny
IX semestr, psychologia rodziny
X semestr, psychologia rodziny
VI semestr, psychologia społeczna
VII semestr, psychologia społeczna
VIII semestr, psychologia społeczna
IX semestr, psychologia społeczna
X semestr, psychologia społeczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Psychologia
Magisterium - Psychologia
Magisterium - Psychologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Psychologia jest przygotowany do wykonywania zawodu psychologa. Posiada kwalifikacje odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji.

Posiada kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka. Zna podstawy diagnostyki psychologicznej, a w szczególności potrafi kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym.

Ma świadomość etycznych aspektów prowadzenia badań naukowych i przestrzegania wartości etycznych w pracy psychologa - praktyka.

Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.