Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki„Fraktale - na pograniczu nauk ścisłych i sztuki” C-8-OGN
Kurs internetowy (KINT) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11204
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 300
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-8.4/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. tj. od cyklu kształcenia 2017/2018:

W1 ocena ciągła
U1-U2 ocena ciągła
K1 ocena ciągła
Uwagi: Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym (on-line) z zastosowaniem platformy Wirtualny Kampus UMCS
Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] Bogdan Miś ,,Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki”, Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008.

[2] H. O. Peitgen, H. Jürgens, D. Saupe, Granice chaosu. Fraktale, PWN, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

[1] J. Kudrewicz, Fraktale i chaos, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS uchwałą Nr XXIV-8.4/17z dnia 28 czerwca 2017 r. tj. od cyklu kształcenia 2017/2018:

WIEDZA

W1. Absolwent zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Absolwent potrafi planować i organizować uczenie się przez całe życie (K_U07)

U2. Absolwent potrafi planować i realizować proces samokształcenia (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Absolwent jest gotów do oceny własnej wiedzy i rozumie konieczność dalszego kształcenia (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia matematyczne: liczba, ułamek, działania na ułamkack, punkt, prosta itp.

2. Trójkąt Pascala, liczby Fobbonaciego, złoty podział

3. Funkcja liniowa i kwadratowa

4. Liczby zespolone

5. Zbiór Mandelbrota, zbiory Julii

6. Geometryczne konstrukcje zbiorów fraktalnych

7. Trójkąt Sierpińskiego w chemii supramolekularnej

8. Tesselacje (parkietaże)

9. Struktury fraktalne w sztuce

10. Praktyczne zastosowania struktur fraktalnych

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Prezentacja multimedialna

Objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Nieckarz 55/300 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)