Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki„Własna działalność gospodarcza jako alternatywa dla pracy najemnej” E-14-OGN
Kurs internetowy (KINT) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: 300
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Indywidualna praca zaliczeniowa
Literatura:

1. Cieślik J.: Przedsiębiorczość dla ambitnych, Jak uruchomić własny biznes, wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

2. Łebkowski M.: Internet jako narzędzie kreowania image’u w biznesie, Helion, Gliwice 2009

3. Gerkowicz M., Ćwik K. (red.), Vademecum przedsiębiorcy, OIC Poland, Lublin 2010.

4. Jeleńska A. , Własna firma – jak założyć i poprowadzić?, Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2013.

5. Markowski W., ABC SMALL BUSINESS'U, MARCUS, Warszawa 2014.

6. Mućko P., Sokół A., Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i w wybranych krajach europejskich, CeDeWu,

Warszawa 2012.

7. Tokarski M., Tokarski A., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna podstawowe więzi społeczne,

ekonomiczne oraz podstawowe mechanizmy

oddziałujące na zachowania konsumenta,

pracownika, przedsiębiorcy

-posiada podstawową wiedzę o normach i

regułach prawnych, organizacyjnych ,

moralnych organizujących struktury i

instytucje gospodarcze

-zna ogólne zasady tworzenia rozwoju form

indywidualnej przedsiębiorczości

Umiejętności:

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę

teoretyczną do identyfikacji zasad działania

podmiotów gospodarujących

-potrafi przeprowadzić ocenę efektywności

podstawowych (prostych) projektów

gospodarczych

-potrafi efektywnie wykorzystywać oddane mu

do dyspozycji zasoby w realizacji zadań

podmiotu gospodarującego

Kompetencje społeczne:

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa

w grupach, organizacjach i instytucjach

realizujących działania ekonomiczne

-potrafi odpowiednio określić priorytety służące

do realizacji zadań własnych i grupowych

-ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie

podejmowania działań gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy pisemnej:

- argumentacja - 50%

- opis - 30%

- oryginalność - 20%

Zakres tematów:

Wykład

1. Przedsiębiorczość oraz przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej

2. Przedsiębiorczość w Polsce oraz bariery prowadzenia działalności gospodarczej

3. Planowanie w biznesie

4. Źródła informacji o biznesie

5. Instytucje otoczenia biznesu wspierające prowadzenia działalności gospodarczej

6. Pomoc finansowa skierowana na założenia działalności gospodarczej

8. Sukces przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Wykład w systemie MS TEAMS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Misterek 47/300 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)