Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki-"Komunikacja w biznesie" WZP-1-OGN
Kurs internetowy (KINT) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.kampus.umcs.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 300
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Test wiedzy
Uwagi: Wykład realizowany z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem platformy e-learningowej UMCS Wirtualny Kampus oraz Microsoft Teams
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• W. Budzyński, Public Relations; zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2000,

• E. M. Cenker, Public Relations, Poznań 2007.

• Ch. Hamilton, Skuteczna komunikacja w biznesie, Warszawa 2011.

• B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2009

Uzupełniająca

• A. Szymańska, Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex, Wrocław 2004,

• Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 1995,

• R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Teoria i praktyka, Gdańsk 2016,

• K. Murray, Język liderów, Łódź 2014.

• A. B. Pease, Mowa ciała, Poznań 2010,

• Zespół HRBP, Sztuka zarządzania według Petera Druckera, HBRP, Warszawa 2009,

• Wybrane artykuły i prezentacje Harvard Business Review Polska oraz materiały Grupy Azoty Puławy.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

W1: zasady komunikacji społecznej i prowadzenia negocjacji w organizacjach i ich otoczeniu

W2: zasady przejawiania i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

W3: zasady działania organizacji gospodarczych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym oraz relacje zachodzące między nimi

Absolwent potrafi:

U1: dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze

U2: komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologi, przygotowywać prezentacje dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji i zarządzaniem nimi

U3: brać udział w debacie, prezentować i argumentować własne stanowisko, oceniać stanowiska innych uczestników

Student jest gotów do:

K1: krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego

K2: skutecznego komunikowania się z otoczeniem, negocjowania i przekonywania

K3: myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy

Zakres tematów:

• Zrozumieć na czym polega wartość organizacji

• Komunikacja – podstawowe pojęcia

• PR w systemie komunikacji marketingowej

• Wizerunek a tożsamość

• PR wewnętrzne i zewnętrzne

• Formy działania PR

• Kompetencje i umiejętności pracownika PR

• Sztuka wpływania na ludzi

• Wykorzystanie mass mediów w budowaniu wizerunku

• Władcze działanie i mówienie

• Reputacja przedsiębiorstwa

• Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowaniu reputacji

• Mecenat i sponsoring w partnerstwie z NGO

Metody dydaktyczne:

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną

Analizy przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zenon Pokojski 32/300 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)