Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Language Evolution and Development F-K.196
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: quizy sprawdzające znajomość tekstów
dyskusja w trakcie zajęć
praca przeglądowa
Uwagi: Zajęcia prowadzone za pośrednictwem platformy Wirtualny Kampus
Metody i kryteria oceniania:

ocena quizów obejmujących treści tekstów

ocena bieżąca zaangażowania w dyskusję

ocena realizacji zadań terminowych

Kryteria pozytywnej oceny:

obecność na zajęciach (2 nieobecności dopuszczalne)

70% punktów z rozmaitych, wymienionych wyżej aktywności

Zakres tematów:

1. źródła ludzkiej komunikacji: gesty i pantomima

2. Przegląd problematyki związanej z filo- i ontogenezą języka

3. Czym jest język?

3. Koncepcje gesturalne

4. Koncepcje werbalne

5. Koncepcje mieszane

6. Modelowanie ewolucji i rozwoju zdolności językowych (robotyka)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:20 - 12:50, (sala nieznana)
Piotr Konderak 12/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0