Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cognitive Semiotics F-K.201
Wykład (W) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zadania realizowane w odniesieniu do treści wykładów
Ocena zrozumienia treści w dyskusjach w trakcie wykładów
Uwagi: Wkład realizowany we współpracy z wykładowcami ze Szwecji, prof. J. Zlatevem i prof. G. Sonessonem.
Literatura:

Gallagher, S., Zahavi, D. (2012). The Phenomenological Mind. New York: Routledge. pp. 17-43

Konderak, P. (2018). Mind, Cognition, Semiosis. Chapter 1. 21-39

Konderak, P. (2018). Mind, Cognition, Semiosis..., p. 159-199.

Konderak, P. (2021). Towards an integration of two aspects of semiosis: A cognitive semiotic perspective. Sign Systems Studies 49(1), 132–165.

Sonesson, G. (2010). From mimicry to mime by way of mimesis: Reflections on a general theory of iconicity. Sign Systems Studies 38(1/4), 18-66.

Sonesson, G. (2013). The Picture Between Mirror and Mind: From Phenomenology to Empirical Studies in Pictorial Semiotics. In: Sachs-Hombach, Klaus & Schirra, Jörg R. J. (Eds.) Origins of Pictures Anthropological Discourses in Image Science (pp. 270-310). Köln: Herbert von Halem Verlag

Zlatev, J. (2015). Cognitive Semiotics. In: P. P. Trifonas (ed.), International Handbook of Semiotics. (pp. 1043-1067). Springer. DOI 10.1007/978-94-017-9404-6_47.

Zlatev, J. (2018). Meaning making from life to language. The Semiotic Hierarchy and phenomenology. Cognitive Semiotics 11(1).

Zlatev, J., Blomberg, J (2014). The possibility of linguistic influence on thought.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są zobowiązani do uczestnictwa w wykładach (zgodnie z regulacjami uczelnianymi).

Podstawą oceniania są zadania realizowane po wykładach, oceniane przez wykładowców. Kryteria oceny zadań: stosowność w odniesieniu do treści zadania, oryginalność przemyśleń dotyczących problematyki semiotyki kognitywnej.

Zakres tematów:

17.V Introduction to CogSem (PK) 11:20-12:50

18.V: What is cognitive semiotics? (J. Zlatev) 10-12:30

25.V: What is phenomenology? (J. Zlatev) 10-12:30

26.V: Entering Cognitive Semiotics from Structural or Phenomenological Semiotics (G. Sonesson) 16:20-17:50

31.V Cognitive science for cognitive semiotics I (PK) 11:20-12:50

1.VI: Cognitive semiotic hierarchies (J. Zlatev) 10-12:30

2.VI: Some Basic Concepts in Cognitive Semiotics: Signs and Other Meanings (G. Sonesson) 16:20-17:50

7.VI Cognitive science for cognitive semiotics II (PK) 11:20-12:50

8.VI Cognitive Semiotics and linguistics (J. Zlatev) 10-12:30

9.VI: From Iconicity to Pictoriality (G. Sonesson) 16:20-17:50

15.VI Human cognitive semiotic evolution (J. Zlatev) 10-12:30

16.VI: Empirical Comparative Studies of Semiotic Resources (G. Sonesson) 16:20-17:50

21.VI The "cognitive life of things"? Extended meaning-making (PK) 11:20-12:50

22.VI: 10-11:30 (PK)

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

dyskusja w trakcie wykładu

zadania domowe omawiane na wykładach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Goran Sonesson, Piotr Konderak, Jordan Zlatev 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0