Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i praktyki magiczne H-PW-KIPM-KUL-1S.5
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W02, U01
Konwersatorium: prace zaliczeniowe
WO3, W08, U11
Prezentacja / referat
K05, K09
Aktywność
Literatura:

Buchowski M., Magia – jej funkcje i struktura, Poznań 1986.

Buchowski M., Magia i rytuał, Warszawa 1993.

Buchowski M., Racjonalność, translacja, interpretacja: o badaniu myślenia magicznego w antropologii i filozofii brytyjskiej, Poznań 1990.

Crowley A., Magia w teorii i praktyce, Kraków 1998

Czerwiński M., Magia, Mit i Fikcja. Pierwotne mechanizmy kultury, Warszawa 1975.

Hine P., Magia Chaosu, Warszawa 2005.

Engelking A., Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Warszawa 2010.

Frazer J., Złota Gałąź. Studia z magii i religii, Warszawa 1965.

Kajfosz J., Magia w potocznej narracji, Katowice 2009.

Łeńska-Bąk K., „Kocha, lubi, szanuje...” Magia miłosna w kulturze ludowej, [w:] Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, red. K. Kossakowska-Jarosz, J. Nocoń, Opole 2012.

Malinowski B., Mit, magia, religia, Warszawa 1990.

Musiał M., Obecność magii we współczesnej kulturze zachodniej,” Filo-Sofija”, Nr 36 (2017/1), s. 507-520.

Mauss M., H. Hubert, Zarys ogólnej teorii magii [w:] Socjologia i antropologia, Warszawa 1973.

Szyjewski A., Etnologia religii, Kraków 2001.

Prokopiuk J., Dzieje magii, 2006.

" Gdy czarny kot przebiegnie drogę", red. Edward Przebieracz, Tarnowskie Góry 2009.

Kieckhefer R., Magia w Średniowieczu, Kraków 2001.

Techgnoza E. D., Mit, magia i mistycyzm w wieku informacji, Poznań 2002.

Wierciński A., Magia i religia, Kraków 1997.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01- ma wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin kultury i jej szczegółowych obszarów K_W15

Umiejętności:

U03 – posiada umiejętność formułowania i wyrażania własnych poglądów z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułuje logiczne wnioski K_U06

Kompetencje społeczne:

K03 – dostrzega relacje między światem człowieka i światem kultury K_K08

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, ocena prezentacji

Zakres tematów:

1. Wizja świata społeczności tradycyjnych – myślenie magiczne

2. Magia w ujęciu antropologicznym

3. Magia a religia

4. Osoby zajmujące się magią

5. Magia słowa

6. Magiczne przedmioty

7. Magia i rytuały

8. Istoty magiczne

9. Magia kolorów i liczb

10. Lecznictwo ludowe i niekonwencjonalne

11. Wróżby i ich typy

12. Magia miłosna

13. Magia a okultyzm

14-15. Magia w kulturze współczesnej:

Metody dydaktyczne:

Metoda problemowa

Metoda tekstu przewodniego

Opowiadanie, opis

Dyskusja

Prezentacja multimedialna (MS PowerPoint/Prezi)

Umiejętności nabyte podczas szkolenia Profesjonalne wystąpienia publiczne

Zarządzanie informacją naukową

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Tymochowicz 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0