Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna (P) H-TI-GER-1S.1
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zadania praktyczne: U02, U03
Sprawdzian: U01

Literatura:

▪ Barski,Tadeusz: Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Opole 2006

▪ Cieciura, Marek: Podstawy Technologii Informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2006

▪ Gogołek, Włodzimierz: Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Warszawa 2007

▪ Lewowicki, Tadeusz/Siemieniecki. Bronisław: Nowe media w edukacji. Toruń 2012

▪ Siemieniecki, Bronisław: Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Toruń 2008

▪ Sikorski, Witold: Podstawy technik informatycznych. Warszawa 2007

▪ Śmigielska, Anna: Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy nauczyciela, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

U01: Student posiada podstawowe umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie technologii informacyjnej - K_U05

U02: Student posiada podstawowe umiejętności pozwalające na realizacje działań zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnych - K_U06

U03: Student posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług w sieciach informatycznych, wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych - K_U07

U04: Student potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego z zakresu ochrony własności przemysłowej, ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego, w szczególności związanego z zarządzaniem własnością intelektualną - K_U24

Metody i kryteria oceniania:

- Test sprawdzający (studenci mają za zadanie wprowadzić elementy do pliki tekstowego).

- Projekt (studenci mają za zadanie przygotować bibliograficzną bazę danych)

- Obecność na zajęciach

Zakres tematów:

obsługa komputera, oprogramowania systemowego i urządzeń peryferyjnych w środowisku Windows

obsługa edytora tekstu

narzędzia internetowe - nauczanie języka angielskiego jako języka obcego, tłumaczenie CAT

wyszukiwanie zasobów internetowych i narzędzi potrzebnych do realizacji w/w zadań

prywatność i bezpieczeństwo w Internecie

edycja tekstów oraz omówienie podstawowych zasad korzystania z zasobów chronionych prawem o własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

- wykład

- praca indywidualna studenta

- praca studentów w parach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Kowalewski 12/15 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Kowalewski 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0