Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka nowożytnego H-LJN-GER-1S.5
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=15227
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: semestralne testy leksykalno-gramatyczne, testy z czytania ze zrozumieniem, wypowiedzi ustne, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, sprawdzian zaliczeniowy
Literatura:

På vei Textbok og arbeidsbok

Bo i Norge

Lytteøvelse

Norwegian on the web

Grammatik Troll

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne

końcowe zaliczenie pisemne

obecność na zajęciach

ocena końcowa (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

śródsemestralne pisemne testy kontrolne

Zakres tematów:

1. Litt om Norge

2. Skolen

3. Familie og samliv

4. Slik vi bor

5. Fester og hoytider

Metody dydaktyczne:

wykorzystanie kompetencji uzyskanych podczas kursu Innowacyjne metody pracy ze studentami, w szczególności: technika mapy pojęciowej, metoda 635, metoda Jigsaw

dyskusja dydaktyczna

ćwiczenia leksykalne, fonetyczne, gramatyczne

tłumaczenia

konsultacje

metoda przewodniego tekstu

objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Miłosz 17/20 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Krajka 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)