Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna dla tłumaczy H-TIT-A.N-1S.5
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne: K_K03, K_K10
ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): K_W01, K_U01, K_U08
projekt: K_U01, K_U08, K_W01

Literatura:

Bogucki, Łukasz. 2009. Tłumaczenie wspomagane komputerowo. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01

- posiada uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat

naukowych i dydaktycznych zasobów internetowych oraz obejmujących je

praw autorskich

Umiejętności:

K_U01 - potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki językoznawczej,

literaturoznawczej i kulturoznawczej poprzez wyszukiwanie, analizowanie,

wartościowanie, i kategoryzowanie źródeł elektronicznych i przy użyciu

różnych technologii informacyjnych

K_U08 - potrafi opracować i zaprezentować wyniki swoich badań przy

użyciu tekstów elektronicznych, prezentacji multimedialnych oraz

narzędzi wizualizacji danych

Kompetencje:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety oraz dobrać narzędzia

informatyczne służące realizacji określonego przez siebie lub innych

zadania

K_K10 - ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy

etyczne oraz przestrzegania praw autorskich przy wykorzystywaniu

materiałów elektronicznych

Metody i kryteria oceniania:

- Projekt (studenci mają za zadanie przygotować projekt tłumaczeniowy w programie OmegaT)

- Obecność na zajęciach

Zakres tematów:

Tematy omawiane podczas kursu:

- praca z LibreOffice

- praca z programem CAT (OmegaT)

- praca z systemem lokalizacji oprogramowania

Metody dydaktyczne:

- wykład

- praca indywidualna studenta

- praca studentów w parach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Kowalewski 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0