Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia administracji w nowożytnej Europie PA-P-M-125
Wykład (W) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w dyskusji dydaktycznej

- uzyskanie co najmniej 3 pkt za pracę pisemną. Student wybiera jedno z trzech zagadnień udostępnionych z wykorzystaniem aplikacji MS Teams / Forms, za omówienie którego może otrzymać od 0 do 5 punktów. Ocenę pozytywną otrzyma za uzyskanie minimum 3 pkt.

Zakres tematów:

1. Ustrój i administracja absolutystycznej Francji

2. Ustrój i administracja państwa oświeconego absolutyzmu

3. Przemiany ustroju i administracji państwa polskiego w dobie stanisławowskiej

4. Konstytucjonalizm europejski w XIX w.

5. Przemiany ustrojowo-administracyjne w Prusach, Austrii i Rosji w XIX w.

6. Samorząd terytorialny w Europie w XIX i na początku XX w.

7. Ustrój polityczny i administracyjny Księstwa Warszawskiego

8. Ustrój polityczny i administracyjny Królestwa Polskiego w latach 1815-1915

9. Ustrój i administracja Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji w XIX i XX w.

10. Sądownictwo administracyjne w nowożytnych państwach europejskich

11. Ustrój i administracja II Rzeczpospolitej

12. Ustrój i administracja Polski Ludowej

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Fermus-Bobowiec 102/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0