Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa polskiego PA-P.S.HPPL
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Uwagi: Grupy I-VI - zajęcia w formie stacjonarnej,
Grupa VII-VIII - zajęcia w formie zdalnej.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

W celu uzyskania zaliczenia, student musi uzyskać co najmniej 50% punktów z zaliczenia pisemnego oraz aktywnie uczestniczyć w innych sposobach weryfikacji efektów kształcenia, takich jak dyskusje dydaktyczne czy prace grupowe.

Zakres tematów:

1. Kształtowanie się i charakter monarchii stanowej (2 godz.)

2. Ziemskie prawo prywatne w dawnej Polsce (4 godz.)

a) prawo osobowe i rzeczowe

b) prawo spadkowe i zobowiązania

3. Ziemski proces sądowy (4 godz.)

a) przebieg ziemskiego procesu sądowego

b) praca ze źródłami

4. Ustrój polityczny Rzeczpospolitej szlacheckiej (4 godz.)

a) okres demokracji szlacheckiej

b) okres oligarchii magnackiej

5. Zmiany ustrojowe w Rzeczypospolitej za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego (4 godz.)

a) reformy do Sejmu Wielkiego

b) reformy Sejmu Wielkiego – Konstytucja 3 maja

6. Ustrój społeczno-polityczny Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego do 1915 roku (4 godz.)

a) ustrój Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego do 1830 roku

b) ustrój Królestwa Polskiego po 1830 roku

7. Prawo małżeńskie i hipoteczne w Królestwie Polskim (2 godz.)

8. Kodyfikacje zaborcze obowiązujące na ziemiach polskich od XVIII do XX wieku (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja multimedialna, praca z podręcznikiem, metoda aktywizująca: organizowanie samodzielnej pracy studentów w kilkuosobowych zespołach, analiza tekstów źródłowych, dyskusja dydaktyczna, rozmowa kierowana.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel 40/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel 33/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel 33/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 27/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 37/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 25/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Fermus-Bobowiec 31/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Fermus-Bobowiec 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0