Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia E-FR-LS-O.6
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

2. Varian H., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

3. Zalega T., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Frank R., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

2. Mikroekonomia – Podstawy, OpenStax Poland, 2022, www.OpenStax.org

3. Koutsoyiannis A., Modern Microeconomics, Palgrave Macmillan, London 1985, https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-15603-0

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 (K_W01; K_W04; K_W05; K_W07; K_W15): Student rozpoznaje cechy podmiotu gospodarującego i zasady jego funkcjonowania.

W2 (K_W12): Student wyjaśnia zasady działania mechanizmu rynkowego.

W3 (K_W02; K_W11): Student identyfikuje podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, przedsiębiorcy na rynku.

W4 (K_W03;K_W08): Student opisuje zasady funkcjonowania struktur rynkowych.

Umiejętności:

U1 (K_U01; K_U03; K_U05; K_U07): Student analizuje i prawidłowo interpretuje zjawiska i procesy gospodarcze.

U2 (K_U02; K_U09): Student formułuje, analizuje i rozwiązuje złożone problemy ekonomiczne.

Kompetencje:

K1 (K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K06; K_K07): Student chętnie podejmuje się uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia analiz mikroekonomicznych i wykorzystywania ich w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny (W1, W2, W3, W4, U1, U2)

Zaliczenie z wykładu można uzyskać w przypadku uzyskania min 50% maksymalnej liczby punktów (mlp).

Ocena z wykładu zostanie wystawioną zgodnie z poniższą zasadą:

5 jeżeli liczba punktów powyżej 90% mlp

4,5 80-89% mlp

4,0 70 – 79% mlp

3,5 60 – 69% mlp

3,0 50 – 59% mlp

2,0 poniżej 50% mlp

Zakres tematów:

Wprowadzenie do mikroekonomii

Mechanizm rynkowy

Elastyczność popytu i podaży

Teoria wyboru konsumenta

Teoria produkcji

Koszty przedsiębiorstwa

Konkurencja doskonała

Monopol

Konkurencja monopolistyczna

Oligopol

Rynek pracy

Rynek kapitału

Zawodność rynku

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Tomasz Kijek 128/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)